Zeg ons hoe het kan

Zeg ons hoe het kan

Gij, die ons peilt als geen ander
die weet wat in onze hoofden omgaat
die onze woorden hoort voor wij onze mond hebben geopend –
zeg ons hoe het kan
dat wij, die verlangen naar de komst van uw kind in ons midden,
tienduizenden andere kinderen buitensluiten.

Gij, die ons kent als geen ander
die weet wat in onze wereld omgaat
die onze daden ziet voor wij ze hebben uitgevoerd –
zeg ons hoe het kan
dat wij, die het licht van advent kaarsje voor kaarsje laten groeien,
aan anderen week voor week de hoop op perspectief ontnemen.

Gij die ons liefhebt als geen ander
die weet wat in onze harten omgaat
die onze vragen kent voor wij ze gesteld hebben –
zeg ons hoe het kan
dat wij, die uitzien naar het feest van warmte en verbondenheid,
anderen eenzaam in de kou laten staan.

Wij bidden u
doorbreek onze ambivalentie
en wakker ons aan tot eenduidige gastvrijheid
ontmasker onze halfhartigheid
en maak ons tot mensen uit één stuk
kom onder ons wonen
als antwoord op onze vragen
als stralend licht der wereld
als beeld en gelijkenis
van elk kind dat zoekt naar recht en vrede.

Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland