Uw ogen gaan rond

HEER onze God,

Uw ogen gaan rond over de hele aarde 
U kent en doorgrondt de harten van mensen 
Uw oren horen de roep omhoog, de kreten van nood en het stille klagen 
Het is Uw schepping die zucht, in barensnood  

Miljoenen op drift, verstoken van wat leven mogelijk en dragelijk maakt 
Wanhopig op zoek naar een plaats van rust, met toekomst 
Het grijpt ons aan, de zee van angst die spoelt om hen heen 
De uitzichtloosheid van hun wachten dat zo moedeloos maakt 

Wij zien de beelden, HEER, van de kampen, de mensen, de kinderen 
Ginds op de eilanden van het land
waar eens Uw evangelie ons werelddeel binnenkwam 
Het evangelie dat ons uit het duister riep tot Uw licht 
Om voorlopers te zijn van Uw rijk van vrede en recht 

Het laat ons niet meer los, HEER, de smekende blik in hun ogen 
De wanhoop van ouders die hun kinderen zien kwijnen 
Maar bij U is ontfermen voor de weduwe, de wees en de vreemdeling 
Voor wie ontheemd is, bang en zonder kracht. 

Schud ons wakker, HEER, geef de wereld een geweten 
Dat de klop op de poort wordt gehoord en verstaan 
Schenk wijsheid, tact en moed aan onze overheden 
Een ruim hart, om wegen te vinden die uitkomst bieden en hoop 

Wij bidden U dit in de naam van onze Heer Jezus 
Die de macht van het kwaad verslagen heeft 
Die bewogen omzag naar wat onder lag 
Die Zichzelf gegeven heeft, voor het leven van deze wereld.  

Amen. 

Eric Peels, hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn