In memoriam Piet Terhal

Op 5 augustus jl. overleed op 84-jarige leeftijd Piet Terhal. Hij is lange tijd betrokken geweest bij het werk van de oecumene en geliefd bij ieder die hem daarin meemaakte vanwege zijn bewogenheid, inzet, vriendelijkheid en bescheidenheid.

Opgeleid als filosoof en wis- en natuurkundige deed hij als medewerker op de Nederlandsche Economische Hogeschool onderzoek in India. Hij promoveerde op een studie naar de toepasbaarheid van het gedachtegoed van de Franse filosoof Teilhard de Chardin over ontwikkeling. Naast Teilhard de Chardin was Tinbergen een belangrijke leermeester voor Terhal. Hij werd directeur van het Centrum voor Ontwikkelingsprogrammering, waarvan Tinbergen de eerste directeur was geweest.

Betrokkenheid bij de oecumene

Terhal was daarnaast op verschillende plekken in de oecumene actief. Lange tijd was hij lid en vicevoorzitter van de Sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken. Ook was hij met economen als Bob Goudzwaard, Harry de Lange en Hans Opschoor betrokken bij de kritische reflectie op de economie binnen het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving (MCKS). Meer dan tien jaar was Terhal voorzitter van de Stichting Oikos, die zich ten bate van de kerken inzette voor onderzoek en actie inzake economie en ontwikkeling. Samen met Tinbergen richtte hij bovendien de Nederlandse Vereniging van Economen voor de Vrede op. In 2015 voltooide Terhal zijn laatste boek, waarvan de titel zijn zoektocht weergeeft: Wegen naar een menswaardige toekomst. Pierre Teilhard de Chardin in gesprek met Martin Buber en Jan Tinbergen.  

We verliezen in hem een uniek mens.

Greetje Witte-Rang