Gebed voor Beiroet

Met grote ontsteltenis heeft de Raad van Kerken kennis genomen van de explosies in Beiroet, die aan ruim 135 mensen het leven kostten en waarbij duizenden gewond raakten.

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar ieder die een dierbare verloor en naar allen die, op welke wijze dan ook, getroffen zijn door deze ramp. We bidden om Gods nabijheid, zorg en troost in de chaos, nood en vertwijfeling die deze plotselinge ramp teweeg heeft gebracht.

Ook bidden we om moed en kracht voor de kerken in Libanon en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten. Veel kerken in Europa hebben oude, oecumenische banden met de kerken in het Midden-Oosten.