Opvang ongedocumenteerden stopt

Veel ongedocumenteerde vluchtelingen zijn in de Corona-crisis opgevangen in de reguliere daklozenopvang of bij het COA. Nu de acute crisis voorbij is, worden zij hier weer geweigerd en dreigen velen van hen op straat te komen. De Raad van Kerken stuurde daarom een brief aan staatssecretaris Blokhuis met het verzoek er alles aan te doen om na de pandemie óók voor ongedocumenteerde daklozen een vorm van opvang beschikbaar te houden, zonder dat hier de voorwaarde aan verbonden is dat zij meewerken aan hun terugkeer.

Er zijn geen aanwijzingen dat de op straat zetting zal leiden tot een daadwerkelijke oplossing. Al helemaal niet nu terugkeer naar vele landen van herkomst feitelijk nog niet mogelijk is, omdat er naar veel van die landen nog geen vluchten gaan. Wel is de waardigheid van deze mensen in het geding. De Raad van Kerken spreekt al jaren de zorg uit voor het welzijn van ongedocumenteerde vluchtelingen en pleit voor goede begeleiding om te kunnen bouwen aan een toekomst. Zo steunde zij de klacht van de CEC, die leidde tot de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten in 2014 over het recht op voedsel, kleding en onderdak.

Lees de brief aan staatssecretaris Blokhuis