Ramadangroet 2020

De Raad van Kerken verstuurt jaarlijks een groet aan de moslimgemeenschap in Nederland in het kader van de Ramadan en adviseert lidkerken en raden van kerken om een zelfde gebaar te maken naar de lokale islamitische gemeenschappen.

De Ramadan geldt als een periode van inkeer. Gedurende deze maand wordt er tussen zonsopgang en zonsondergang gevast. De datum van de Ramadan wisselt en hangt af van de maanstand. Dit jaar begint de vastenperiode rond 24 april en eindigt rond 24 mei met het suikerfeest.


Aan de moslimgemeenschap in Nederland,

Het corona-virus heeft in Nederland en wereldwijd geleid tot onzekerheid en verslagenheid. Deze Ramadan zal voor u allen anders zijn dan andere jaren. Door de getroffen maatregelen kan er niet samen met familie en vrienden worden gevast, gebeden en gevierd. Wij hopen echter dat ondanks de fysieke afstand die wij tussen elkaar dienen te houden, eenieder zich verbonden voelt met elkaar en dat de vreugde van Ramadan ook dit jaar wordt gedeeld. We denken daarbij in het bijzonder aan hen die er alleen voor staan in deze moeilijke omstandigheden.

In het hele land ontstaan vanuit verschillende gemeenschappen initiatieven om naar elkaar om te zien en elkaar bij te staan. Wij danken iedereen die zich namens de moslimgemeenschap inzet om hierdoor de saamhorigheid te vergroten in deze crisis.

Wij wensen u een gezegende Ramadan toe. 

Namens de Raad van Kerken in Nederland, 

Geert van Dartel, voorzitter 
Christien Crouwel, algemeen secretaris

Downloaden Ramadangroet 2020.