Klokken van troost en hoop luiden door

Op initiatief van de oud-katholieke Paradijskerk in Rotterdam startte op woensdag 18 maart de actie Klokken van troost en hoop, die door de Raad van Kerken overgenomen werd. De actie vond veel weerklank en kreeg de nodige aandacht in de media. Op verzoek van vele deelnemende parochies en gemeentes door het hele land is besloten deze actie te verlengen tot het moment dat de overheid aangeeft dat (kerkelijke) bijeenkomsten weer mogelijk zijn. De Klokken van troost en hoop verbinden mensen over de grenzen van sociaal isolement heen en roepen op om te bidden voor allen die ziek of in rouw zijn en voor hen die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerken die tot nu toe niet meededen kunnen alsnog aansluiten door op woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Dat hoeft overigens geen vol kwartier te zijn, maar kan ook korter, al naar gelang de plaatselijke gewoonte. Meer over de actie is te lezen op www.klokkenvanhoop.nl. Ook kunt u daar uw lokale kerk aanmelden.

Naast deze actie zijn er ook vele kerken die op eerste Paasdag om 12.00 uur hun klokken zullen luiden, als teken van verbondenheid met allen die de kerkgang met Pasen moeten missen en om gezamenlijk uitdrukking te geven aan het goede nieuws van de opstanding van Christus. Een oproep hiertoe kwam van het Bossche Klokkenluiders Gilde. Ook dit initiatief wordt van harte ondersteund door de Raad van Kerken.