Corona en vluchtelingen

De werkgroep vluchtelingen van de Raad maakt zich in deze crisistijd extra bezorgd om de situatie en het welzijn van vluchtelingen en asielzoekers in ons land. Graag noemen we enkele zorgpunten en acties vanuit verschillende kerken en betrokken organisaties. Lichtpuntjes zijn er ook.

Wachttijden asielprocedure

De wachttijden voor de asielprocedure waren in de afgelopen jaren al onacceptabel opgelopen. Door het stilvallen van de procedures door de Coronacrisis, dreigt het voor asielzoekers nog zwaarder te worden. Denk aan schade voor integratie, en vooral: nog langer moeten wachten op gezinshereniging. Vluchtelingenwerk deed daarom een oproep aan de overheid om met goede en zorgvuldige oplossingen te komen. Het afschaffen van de mogelijkheid om de overheid in gebreke te stellen helpt daarbij helaas echter niet en geeft het verkeerde signaal aan de overheid.

Opvang asielzoekers

Hoewel op advies van het Rijk in sommige steden daklozenopvang nu wel opengesteld is voor mensen zonder verblijfsvergunning, is dit niet voldoende. Zorgelijk is, dat vanuit vreemdelingendetentie bijvoorbeeld mensen op straat gezet worden zonder dat voor opvang gezorgd wordt. Overigens is het onduidelijk waarom vreemdelingendetentie nog steeds plaatsvindt, terwijl duidelijk is dat er voorlopig geen uitzicht is op terugkeer naar land van herkomst.

Ook voor mensen die vanwege medische redenen niet worden uitgezet of die een opvolgende asielaanvraag willen doen, is nu geen opvang meer. Goed dat nieuwe asielzoekers in ieder geval opvang krijgen in Zoutkamp. Maar de voorzieningen zijn te karig en mensen worden in hun vrijheid beperkt. Er is geen makkelijke oplossing, maar het is belangrijk hier zicht op te houden.

Ongedocumenteerden in de knel

Specifiek voor de groep ongedocumenteerden is deze tijd extra lastig. Zij konden zich hiervoor redden met baantjes in de horeca of de schoonmaak, maar dit is veelal weggevallen. Hierdoor kunnen zij vaak hun (hoge) huur niet meer betalen en dreigen te worden uitgezet. Inmiddels zijn hiervoor door verschillende organisaties noodvoorzieningen getroffen. Dit probleem is ook bij politici aangekaart.

Psychische hulp

De corona-pandemie heeft grote impact op onze volksgezondheid en kwaliteit van leven. Door groeiende economische schade, sociaal isolement en maatschappelijke veranderingen heeft de pandemie ook grote invloed op het psychisch functioneren van veel inwoners van Nederland. Voor vluchtelingen, asielzoekers, ongedocumenteerden en migranten kunnen de gevolgen van de corona-pandemie nog groter zijn. Daarom heeft Arq een ‘Handreiking psychosociale ondersteuning aan migranten, vluchtelingen en asielzoekers tijdens de corona-pandemie’ gemaakt. Deze is hier te vinden.

Vluchtelingen in Griekenland

Ook in Griekenland lijden vluchtelingen aan de gevolgen van de Corona pandemie. Het Coronavirus heeft inmiddels het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos bereikt. Op het eiland zitten meer dan 20.000 mensen dicht opeen gepakt. Vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties hebben de regering opgeroepen alles in het werk te stellen om in overleg met andere landen in de Europese Unie een menswaardige oplossing te vinden en deze mensen uit de kampen te evacueren en ze op te nemen in de landen van de Europese Unie. Op 11 maart jl. riep de Raad van Kerken de Nederlandse regering op om 500 vluchtelingenkinderen in Nederland van het eiland Lesbos in Nederland op te nemen.

Vluchtelingen op de ABC eilanden

De precaire situatie van Venezolaanse vluchtelingen op de ABC eilanden, vooral Aruba en Curaçao, blijft voor velen in Nederland buiten zicht. Terwijl deze eilanden behoren tot het Koninkrijk, en besluiten over corona maatregelen en financiële steun vanuit Nederland worden besproken in de Rijksministerraad. Voorlopig zit urgente steun voor de vluchtelingen er niet in. Het gaat om 15 tot 25.000 vluchtelingen, op kleine eilanden met een snel verarmende bevolking die te leiden heeft onder het economische embargo voor Venezuela en nu vooral onder de corona crisis waardoor toerisme en economie zijn stilgevallen. Op 10 april werd premier Rutte om snelle humanitaire actie gevraagd, voor voedsel en medicijnen, en op 20 april startte een publieksactie om de druk op onze premier op te voeren.

Lichtpuntje

Gelukkig is er ook nog iets positiefs te noemen: Op verschillende plekken is de capaciteit van de opvang van ongedocumenteerde, dakloze asielzoekers soms tijdelijk uitgebreid om aan de RIVM-richtlijnen te kunnen voldoen. Zie bijvoorbeeld het bericht over de extra slaapboot bij de LVV in Groningen.

Oproep aan regering

Tenslotte willen we wijzen op de oproep aan de regering die de Raad van Kerken met vele anderen deed in het NRC van 23 april tot het opnemen van 500 kinderen van de Griekse eilanden. U kunt die oproep hier lezen.

Annemarieke Hollanders
namens de werkgroep Vluchtelingen

Zijn er nog meer lichtpuntjes te benoemen? Laat het ons weten via rvk@raadvankerken.nl