Samenwerken met het oog op de toekomst van onze kinderen

Op verzoek van het Hoger Presidentieel Comité voor Kerkzaken in Palestina was er op woensdag 9 oktober 2019 een ontmoeting van een delegatie van dit Comité met een delegatie van de Raad van Kerken. In de Palestijnse delegatie zaten onder andere ds. Mitri Raheb en ambassadeur Amira Hananya. De delegatie van de Raad van Kerken stond onder leiding van de vice voorzitter Kees Nieuwerth en de algemeen secretaris Christien Crouwel.

De bijeenkomst vond plaats in een informele en open sfeer, waarbij van hart tot hart gesproken werd. De Palestijnse delegatie legde uit dat er vanaf het begin van het bestaan van de kerk al een christelijke gemeenschap was in Bethlehem en andere plaatsen in Israël. Door de hoge werkloosheid en het gebrek aan toekomstperspectief als gevolg van de bezetting voelen hun jongeren zich gedwongen om naar het buitenland te vertrekken. De delegatie deed een appel op de Raad van Kerken om samen te werken met het oog op een toekomst van hun jongeren in het land waar hun voorouders als eeuwenlang hebben gewoond. En ze kwamen met concrete voorstellen.

De vicevoorzitter van de Raad van Kerken reageerde met de opmerking dat de hartenkreet was gehoord en dat hij de voorstellen mee zou nemen naar de Raad van Kerken en daar zeker weer op terug zou komen.

Foto: leden van beide delegaties in de tuin van het oud-katholiek seminarie