Afsluiting Nationale Week tegen eenzaamheid

Op 8 oktober jl. vond de afsluiting plaats van de Nationale week tegen eenzaamheid, in Gooiland Hilversum. Namens het Leger des Heils en de Raad van Kerken was majoor Jeanne van Hal aanwezig. Een kleine impressie van haar hand.

‘Nadat de opening van het slotevenement op het Binnenhof in Den Haag niet door kon gaan door de staking van de boeren, toog ik later in de week naar Gooiland, waar de afsluiting plaats zou vinden. Na het welkom konden de deelnemers kiezen uit een aantal lezingen. De lezing over eenzaamheid bij jongeren door dr. Gerine Lodder was leerzaam. Zij sprak duidelijke woorden, die goed onderbouwd waren door haar kennis van zaken en verschillende onderzoeken. “Eenzaamheid hoort bij het leven en is altijd naar”, zo stelde zij. “Maar als het geen chronisch karakter heeft, is eenzaamheid een nuttig alarmbelletje dat je aanzet tot het maken van contacten. Vergelijk het met honger en dorst. Honger zet je aan tot eten, dorst zet je aan tot drinken. Op eenzelfde manier zet eenzaamheid je aan tot het leggen van contacten. Eenzaamheid wordt pas een probleem als het blijvend is. Ongeveer 40%-70% van de jongeren voelt zich vaak eenzaam, daarvan is 3%-10% chronisch.” Anders dan wij misschien denken is eenzaamheid niet toegenomen door het gebruik van social media.

Prof.dr. Anja Machielse sprak over eenzaamheid en zingeving. Zij vertelde over ouderen die sociale kwetsbaarheid voelen, over levensvragen, zingeving en sociale weerbaarheid. Ook zij stelde dat eenzaamheid eigen is aan ons bestaan en dat we, om dat te doorbreken, ons moeten verbinden met anderen. Zingeving is daarbij een belangrijke factor. Ouderen hebben behoefte aan betekenisvolle contacten. Gewoon iemand hebben waarmee je kunt praten, een gelijkwaardige relatie mee hebt, waarin wederzijds vertrouwen en emotionele nabijheid centraal staan. Men wil gezien en gekend worden.

Timo Hendrikx sprak over het werk van het Oranjefonds. Dit fonds staat voor een sociaal, verbonden Nederland waarin niemand er alleen voor staat. Zij ondersteunen diverse projecten met geld en en kennis. Daarmee proberen ze een netwerk te vormen rond mensen in sociaal kwetsbare posities. NL-doet en de burendag zijn daarvan voorbeelden. Zo wil het Oranjefonds het verschil maken.

Het gebeuren werd afgesloten met een buffet en dansfestijn. En ook dat gaf de gelegenheid contacten te leggen…’

Majoor Jeanne van Hal

In 2020 zal de week tegen eenzaamheid plaatsvinden van 1 tm 8 oktober