Oecumenische, theologische dialoog CEC

Van 24-26 september vond in Kaunisniemi, Finland, een conferentie plaats van de CEC, de Conferentie van Europese Kerken. Deelnemers waren 30 afgevaardigden uit de Europese lidkerken, die vanuit hun kerk of kerkgenootschap verantwoordelijk zijn voor oecumenische, theologische dialoog.

Vanuit Nederland namen hieraan deel mgr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland en commissioner Vibeke Krommenhoek van het Leger des Heils. De laatste schreef een korte impressie van de conferentie en de vragen die daarbij centraal stonden.

‘In de eerste sessies van de conferentie wisselden we ervaringen met elkaar uit en luisterden we naar de uitdagingen waar de verschillende kerken in Europa voor staan. Daaruit bleek duidelijk dat we, als kerken en kerkgenootschappen, op veel punten dezelfde ervaringen hebben. Enkele van die punten: secularisatie; kerkleden die niet aan evangelisatie doen, of daar de zin niet van inzien; snel dalende ledentallen; druk vanuit de samenleving en spanning binnen gemeentes met betrekking tot ethische kwesties als seksualiteit en het (kerkelijk) homo-huwelijk. Daarbij noemde iemand de taak van de kerk om ‘soup, soap and salvation’ te zijn, in de bekende woorden van het Leger des Heils. Daaraan werd toegevoegd dat het spreken over de noodzaak van redding en verlossing (salvation) niet populair/politiek correct is, noch voor het individu, noch voor de wereld.

Vanuit de Oost-Europese kerken werd het gebrek aan oecumenische samenwerking tussen de kerken als uitdaging genoemd en de leegloop van het platteland door burgers die in westelijk Europa op zoek gaan naar werk. De (orthodoxe) kerken rond de Middellandse Zee deelden hun zorgen rond het groeiend aantal vluchtelingen en immigranten die niet kunnen vertrekken. De aantallen zijn meer dan zowel de samenleving als de kerken kunnen hanteren. Als ieder kerkgebouw in Griekenland in gebruik wordt genomen als gaarkeuken en de kerkleiding net zo arm is als de mensen die voor een maaltijd komen, dan verdrink je als kerk.

In de laatste sessie werd om input gevraagd voor onderwerpen waarop komende werkgroepen zich zouden moeten concentreren. Definitie van secularistatie en de impact ervan op het christelijk geloof en de kerken van Europa was een van de voorstellen; Inclusiviteit en samenwerking met migrantenkerken een andere.
Een sessie was geheel gewijd aan informatie over de komende assemblee van de Wereldraad van Kerken (WCC) in Karlsruhe, september 2021. Een van de agendapunten zal de situatie van de kerken in Europa zijn, aangezien de WCC ook altijd de onderwerpen agendeert van de kerken in de regio waar de assemblee plaatsvindt. Daarom werd vanuit de WCC input gevraagd aan de CEC, om deze in Karlsruhe te delen met kerken uit andere delen van de wereld.’

Foto boven: rechts zit commissioner Vibeke Krommenhoek met microfoon; foto onder: mgr. Dirk Jan Schoon