Een tegen eenzaamheid

Van 1 tm 8 oktober vindt de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid plaats. Ongeveer de helft van alle Nederlanders geeft aan zich regelmatig eenzaam te voelen. Bij ouderen boven de 75 komt eenzaamheid nog veel vaker voor.

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. Dat kan door eenzaamheid eerder te signaleren en bespreekbaar te maken. En vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen. Dit gebeurt door samen te werken. Landelijk in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en lokaal met gemeentes en andere lokale partners.

De Raad van Kerken heeft zich in februari verbonden aan de Nationale Coalitie door het tekenen van de intentieverklaring. We roepen onze kerken dan ook op om lokaal en regionaal vorm te geven aan initiatieven die eenzaamheid bestrijden, met name onder ouderen, en zo mogelijk daarbij de samenwerking met anderen te zoeken. Ideeën daarvoor zijn te vinden op de website van de Nationale Coalitie’.

Natuurlijk zijn we benieuwd naar uw initiatieven en activiteiten en geven die graag een plek op onze website (onder Regio/Lokaal). Zo kunnen ze dienen als inspiratie voor anderen.