Wereldgebedsdag voor de Schepping

Op 1 september is het Wereldgebedsdag voor de schepping. Miljoenen christenen wereldwijd staan op deze dag stil bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt. Orthodoxe christenen doen dit al sinds 1989, maar sinds 2015 is 1 september ook voor katholieken een jaarlijkse gebedsdag. Paus Franciscus nam twee jaar geleden dit initiatief, en uitte daarbij de hoop dat ook andere kerken en geloofsgemeenschappen zich bij deze Wereldgebedsdag voor de schepping zouden aansluiten.

Zijn wens heeft in Nederland inmiddels ruim gehoor gekregen. Op diverse plekken vinden op 1 september oecumenische initiatieven plaats om aandacht te vragen voor deze thematiek. Deze variëren van vieringen en lezingen tot wandelingen langs plekken waar inzet voor de schepping zichtbaar wordt.

Zo vindt in Den Bosch een oecumenische processie plaats, georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, het bisdom en het Beraad van Kerken. Ds. Erica Scheenstra, predikant van de protestantse gemeente Den Bosch zegt hierover: ‘Als christenen belijden we dat de aarde een geschenk van God is, en dat we geroepen zijn om verantwoordelijk om te gaan met dit geschenk en met al het leven dat zich op aarde bevindt. Er zijn op dit moment zorgen: om het klimaat, om het milieu, om zoveel mensen die vluchten voor de droogte, de honger en de dorst in hun land. Wat betekent dit voor christenen, wat betekent dit voor de kerk? Daar willen we op 1 september over nadenken.’

Wilt u ook iets organiseren met uw kerk of geloofsgemeenschap? Kijk dan eens op een van de onderstaande websites van de in totaal zeven groene websites van de Raad van Kerken.