Taize Liederenboek

In 2008 verscheen de uitgave Taizé liederen- en gebedenboek, een bundel met Nederlandse vertalingen en solo’s bij 125 veelgezongen liederen uit Taizé. Die liederenbundel was na ruim 10 jaar en diverse herdrukken aan herziening en uitbreiding toe. Op 25 juni verschijnt ‘Adem in ons’, een herziening en aanvulling.

Gert Landman heeft samen met de Nederlandstalige broeders van Taizé diverse tot dusver onvertaalde liederen voorzien van een Nederlandse tekst en daarnaast een aantal reeds bestaande vertalingen licht aangepast. Verder zijn er meer dan twintig nieuwe liederen die de afgelopen jaren in Taizé zijn ontstaan en enkele nieuwe Nederlandse solo’s toegevoegd. Ook worden enkele instructies gegeven hoe je op aangehouden akkoorden een gebed of een dankzegging kunt zingen.

De gebeden zijn in deze nieuwe bundeling achterwege gelaten, omdat men die – aangepast aan de actualiteit – makkelijk kan vinden op, en overnemen van, de website van Taizé (www.taizé.fr); te vinden onder De bron van het geloof > Gebedsviering.

In de inleiding van dit liederenboek wordt beschreven hoe men een gebedsviering in Taizéstijl kan voorbereiden.

Bestellen: https://www.boekenwereld.com/adem-in-ons Het boek kost € 19,90.

Foto: deel omslag