Walk of Peace 2019: Samen beter – beter Samen

Op zaterdag 21 september 2019, de Internationale Dag van de Vrede, zal Almere het centrale punt zijn voor de Walk of Peace van de Raad van Kerken in Nederland. Een nieuwe grote stad met een zeer diverse bevolking en nog weinig onderlinge cohesie. Daarom heeft de Walk of Peace in Almere als thema meegekregen: Samen beter – beter Samen.

Aanmelden: klik hier
Rechtstreeks naar het formulier: klik hier

Thema
Het thema is gekozen vanwege het verbinding maken, samen sta je ergens voor, en de wens om samen te gaan werken aan een goede samenleving. Dat begint met oog hebben voor elkaar, de ander durven te ontmoeten. Je laten verrassen. Dat betekent overeenkomsten vinden, maar ook verschillen ontdekken en onderzoeken, die durven te laten bestaan. Als je de verschillen durft te zien en deze opzij durft te zetten, zonder ze te ontkennen dan geef je jezelf en anderen de ruimte. Samen sterk staan en begrip krijgen voor elkaars benadering. Niet voor elkaar weglopen maar verbindend en elkaar erkennend en samen op de weg gaan van recht en vrede, in jezelf, in de Almeerse samenleving en in de wereld.

Deze Walk of Peace – die op veel plekken in heel wordt gehouden-  vindt plaats in het kader van het beleidsthema van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland namelijk de Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede. Er wordt samengewerkt met Pax. Vertegenwoordigers van de lidkerken van de Raad en mensen van goede wil uit het hele land worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze vredeswandeling in Almere.  

Samen in beweging
Het doel van de wandeling is om samen in beweging te komen, samen met gelijkgestemden op te trekken ten dienste van gerechtigheid en vrede. Onderweg wordt in 15 “staties” aandacht besteed aan wat goed en niet goed gaat in de stad en worden elementen naar voren gehaald van de inzet van mensen voor een betere samenleving. Het lokale thema is Samen beter – beter Samen. Verbinding maken, samen sta je ergens voor en is er de wens om samen te gaan werken aan Gerechtigheid & Vrede. Dat begint met oog hebben voor elkaar.

Juist in Almere is verbinding nodig en verdient vrede alle aandacht. Almere is een bloeiende stad met heel veel organisaties en levensbeschouwelijke instellingen die allemaal hun steentje hieraan bijdragen. Er is behoefte aan het leren kennen van elkaar en aan verdere samenwerking. Het is ook een kans voor de gemeente Almere om haar gezicht te tonen tijdens deze Walk of Peace. Landelijke en plaatselijke media worden uitgenodigd om verslag te doen van deze Walk of Peace.

Leger des Heils Almere
Het Leger des Heils Almere coördineert deze vredeswandeling en vele plaatselijke kerken en organisaties doen mee. De wandelroute gaat langs maatschappelijke en levensbeschouwelijk relevante plaatsen in Almere Stad. De wandeling start omstreeks 12.00 uur in het centrum van Almere en gaat langs 15 instellingen, kerken en gedenkplaatsen. De wandeling eindigt na 5 kilometer in het Klankbord, het gebouw van het Leger des Heils bij Station Muziekwijk in Almere. Reserveer 21-09-2019 alvast in uw agenda, u bent van harte welkom. Meer details over verdere organisatie en inschrijving volgen later.

Wim Kanis en Kees Nieuwerth

Fotobeeld: Walk of peace 2018, Amsterdam (Fotograaf: Albin Hillert, Wereldraad van Kerken)