Haaksbergen, 21 juni 2019: Kerkennacht 2019, Haaksbergse gebedshuizen

Geïnspireerd door het thema ‘Is dit ook kerk?’ willen de kerken van Nederland tijdens de Kerkennacht 2019 de andere, soms verborgen, kanten van het kerk-zijn tonen. In Haaksbergen, waar de Protestante gemeente Haaksbergen-Buurse en de Rooms-katholieke Franciscusparochie daarbij samenwerken, ligt het accent op de verbondenheid van de kerken met kunst en muziek. Ons motto: ‘Dit zijn we ook’.

Schilderen en tekenen
In het jaar waarin we het overlijden van Rembrandt, driehonderdvijftig jaar geleden, herdenken, willen we in Haaksbergen de schilder- en tekenkunst een belangrijke plek geven. Dit met een oproep aan schilders en tekenaars van alle leeftijden om één van de gebedshuizen in de gemeente Haaksbergen in beeld te brengen. Hierbij gaat het om alle stijlen, zonder restricties. Tijdens de Kerkennacht op vrijdagavond 21 juni 2019 worden de kunstwerken, afhankelijk van het aantal deelnemers, in de Pancratiuskerk op de markt en de PKN-kerk aan de Jhr van Heijdenstraat als doorlopende expositie voor het publiek ten toon gesteld.

Beoordeling en prijzen
Ter beoordeling van de resultaten is er een jury van deskundigen, die aan zal geven welke werken een prijs verdienen. Tevens mogen deze werken een jaar lang in een nog nader te bepalen openbare ruimte binnen Haaksbergen tentoongesteld worden. Voor de eerste, tweede en derde prijswinnaars zijn (bescheiden) prijzen beschikbaar.

Verkoop voor goede doel
Indien de eigenaar van een werk aangeeft met de verkoop daarvan bij te willen dragen aan een goed doel, kan dit middels schriftelijke biedingen. Het hoogste bod aan het eind van de avond bepaalt dan de nieuwe eigenaar.

Meer informatie
Nynke van Genderen: kerkennacht@pkn-haaksbergen.nl. Het programma kunt u bekijken via deze link [PDF].

Wij hopen op veel belangstelling!

Kerngroep Kerkennacht 2019,

Nynke van Genderen
Ria Vellekoop
Marion Reinderink
Wim Slingerland