Oproep tot gebed voor Sri Lanka

De verschrikkelijke aanslagen op Sri Lanka vervullen de Raad van Kerken met afschuw. Dat dit tevens gebeurde op Pasen, het feest waarop christenen wereldwijd de opstanding van Christus vieren, treft ons extra diep.

Wij willen parochies en gemeenten oproepen om aanstaande zondag, 28 april, in vieringen en erediensten slachtoffers, nabestaanden en bevolking van Sri Lanka in en rond de voorbeden te gedenken.

Omdat op deze zondag in veel kerken het verhaal van de Emmaüsgangers zal klinken, willen wij voorstellen om dit gebed aan te laten sluiten bij deze evangelielezing en tijdens het gebed een gezamenlijke ‘stille wake’ van 2 minuten te houden. Het is goed om deze stilte van tevoren aan te kondigen. Indien gewenst, kan het gebed door twee mensen gelezen worden. 

Gebeden voor Sri Lanka op zondag 28 april

Eeuwige, de aanslagen in Sri Lanka vervullen ons hart met pijn en afschuw.
Pijn vanwege al die doden en gewonden, groot en klein.
Afschuw vanwege dit extreme geweld, de nietsontziende haat.

Pijn vanwege het immense verdriet van nabestaanden: familie, vrienden, geloofsgenoten.  
Afschuw vanwege alles wat hierdoor ontwricht wordt: vertrouwen, geloof in de toekomst, dialoog.

Eeuwige, wij bidden u voor allen die rouwen om het abrupte en wrede verlies van hun dierbaren:

Sla uw troost als een mantel om hen heen.

We bidden voor alle gewonden, die voor hun leven vechten of lijden aan hun letsel:

Schenk hen de helende kracht van uw liefde.

We bidden voor ieder die in onzekerheid verkeert over het lot van familieleden of vrienden:

Wees hun steun en toeverlaat.

We bidden voor hen die in deze weken van chaos en verwarring een extra verantwoordelijkheid dragen. Voor artsen, verplegend personeel, reddingswerkers en hulpdiensten:

Geef hen moed en vertrouwen.

We bidden voor ieder wiens inzet gevraagd is om rust te herstellen, daders te vinden en nieuwe stabiliteit te brengen. Voor overheid, politie en media:

Verlicht hen met uw wijsheid.

Eeuwige, wij bidden u, nu het avond is geworden in het leven van zovele mensen: Blijf bij hen! Wees daar waar u zo hard nodig bent, met uw troost, met uw nabijheid, met uw liefde.
Waak over hen, zoals wij hier waken in de stilte van dit moment.

(2 minuten stilte)

Vanuit deze stilte bidden én belijden wij dat u de dood niet het laatste woord geeft en dat u ons telkens weer de ogen wilt openen voor Hem die met ons meegaat, op de weg van de dood naar het leven: Christus, de Levende.

(afsluiting met Onze Vader of vervolg voorbeden)