Geloof in de Klimaatmars

Op 10 maart willen wij als christenen, joden en moslims en andere geloofsrichtingen zichtbaar maken dat ook wij erg bezorgd zijn over klimaatverandering.

Programma
Mensen vanuit de kerken verzamelen zich om 12.15 uur voor de Dominicuskerk (Spuistraat 12). Daar wordt een gezamenlijke kerkelijke opening gehouden. Aansluitend wordt de klimaatmars gezamenlijk gelopen. Na de klimaatmars is er een gebedsdienst in de Noorderkerk.

Het programma ziet er verder als volgt uit:
•    12.30 Start met een gezamenlijke opening en gebed. Voorgangers zijn ds. René de Reuver, scriba generale synode; mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam en Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland.
•    13.00 Start klimaatmars (op De Dam, maar wees attent op mogelijke wijziging!)
•    16.00 Einde klimaatmars
•    17.00 Gebedsdienst voor schepping en natuur in Noorderkerk te Amsterdam (Noordermarkt 48, aan de Prinsengracht). Voorganger is ds. Paul Visser.

Wat heeft geloof met het klimaat te maken?
Juist gelovigen voelen zich vaak betrokken bij het klimaat. Want vraagt ons geloof niet om een zorgzame omgang met de aarde en onze medemens? Paus Fransiscus bracht in 2016 zijn Laudato Si uit waarin hij ons als gelovigen aansprak en opriep om onze verantwoordelijkheid te nemen voor deze aarde die ons is toevertrouwd. We moeten haar  “behoeden en bewaren” .

Waarom moeten maatregelen zo snel genomen worden?
Volgens wetenschappers moeten er zo snel ingrijpende maatregelen genomen worden vanwege het groeiende risico op zelfversterkende effecten in de natuur. In dat geval kan klimaatverandering zich in een versneld tempo onomkeerbaar voortzetten. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de uitstoot van broeikasgassen per direct gaat dalen. Politici zijn nu via “de klimaattafels” bezig met klimaatbeleid, maar het is niet zeker of hier afdoende maatregelen uit voort komen.  
 Toch moeten nu al vele mensen hun geboortegrond verlaten omdat ze er niet meer kunnen leven wegens droogte, overstromingen, orkanen of ernstige vervuiling. Allerlei planten en dieren gaan nu al dood.

De “Groene Kerken” van Nederland nemen het initiatief om van zich te laten horen. Wij roepen ook u op om, als gelovige mensen uit vele richtingen, gezamenlijk mee te lopen in de landelijke mars voor het klimaat.

Waar lopen wij precies voor?
Wij willen aan onze regering laten zien dat er veel draagvlak is in Nederland voor een stevig klimaatbeleid. Het gaat iedereen aan; klimaat mag geen politiek item zijn van rechts of links. We willen dat onze regering nu doortastend en snel maatregelen gaat nemen. We willen ook dat onze regering rechtvaardige maatregelen neemt. Laten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

We hopen dat u wilt meewerken en anderen uit uw geloofsgemeenschap wilt motiveren om ook mee te doen. Voor meer informatie: www.groenekerken.nl