Thursdays in black

De Wereldraad van Kerken kent sinds een aantal jaar de campagne ‘Thursdays in Black. Towards a world without rape and violence’. Iedere donderdag nodigt de Wereldraad mensen uit in het zwart gekleed te gaan om solidair op te treden tegen de verwoestende en beschadigende krachten van verkrachting en seksueel geweld tegen vrouwen, kinderen en mannen.

Deze campagne blijkt nodig, ook in onze kerken en geloofsgemeenschappen, omdat er teveel vrouwen, kinderen en mannen slachtoffer worden van seksueel misbruik en seksueel geweld. Door iedere donderdag gekleed te gaan in het zwart, kan er een besef groeien dat bewustwording van dit geweld noodzakelijk is om te komen tot de hoop op verandering.

Naast de promotie van deze campagne, heeft de Wereldraad ook studiemateriaal ontwikkeld en gebeden om gemeenten en parochies op een actieve manier bij dit thema te betrekken. De Bijbelstudies richten zich o.a. op het omzien van God naar de kwetsbaren. In dit geval kwetsbare vrouwen en slachtoffers van seksueel geweld. Denk aan het verhaal van Tamar, Hagar en Ruth. Zie: https://www.oikoumene.org/en/get-involved/thursdays-in-black/toolkit-for-congregations. Ook de gebeden ademen een nadruk op de onrechtvaardige manier waarop vrouwen onderdrukking en vernedering ervaren en hebben ervaren. Soms is een nieuwe lezing van Bijbelverhalen noodzakelijk om alsnog recht te doen aan vrouwen.

De Wereldraad is iedere donderdag actief op social media om deze campagne onder de aandacht te brengen. Met #ThursdaysinBlack worden foto’s rondgestuurd van alle sympathisanten die wereldwijd en in oecumenisch verband opkomen voor een solidaire stem tegen verkrachting en seksueel geweld.

Het is een kleine moeite om iedere donderdag mee te doen. Hopelijk leidt het tot een grote bewustwording binnen kerken, geloofsgemeenschappen, gemeenten en parochies om hier actief mee aan de slag te gaan.

Ds. Margarithe Veen
Deelnemer Thursdays in Black

Link Wereldraad van Kerken: https://www.oikoumene.org/en/get-involved/thursdays-in-black

Button te verkrijgen bij het bureau van de Raad: rvk@raadvankerken.nl