E-flits, november 2018

E-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie 


Jemen
Op 1 november hebben bijna 40 Nederlandse religieuze leiders een brief aan de minister-president gestuurd waarin zij een oproep doen om politieke actie te ondernemen ter bescherming van burgers in Jemen. Van de 29 miljoen inwoners verkeren er 14 miljoen in direct levensgevaar door gebrek aan voedsel. Dirk Gudde was een van de ondertekenaars. De brief is behalve aan Premier Rutte ook verstuurd aan minister Kaag en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Lees hier de brief

Kerkasiel
De Protestantse Kerk Den Haag is de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Katwijk opgevolgd met het bieden van kerkasiel aan het gezin Tamrazyan. Veel voorgangers hebben zich aangeboden om de kerkdienst te laten voortduren en daarmee de familie rust te bieden. Teruggegrepen wordt op de uitgave ‘Overwegingen rond kerkasiel’ van de Raad van Kerken uit 1999/2004. Deze is nu op de website geplaatst (onderaan de pagina is de link te vinden) als pdf ter informatie.

11 november: Wapenstilstandsdag
Op zondag 11 november wordt wereldwijd herdacht dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog eindigde. De wapenstilstand ging in 11-11-1918 om 11:00 uur. Dat is dus zondag 11 november halverwege onze kerkdiensten. Reden stil te staan bij de miljoenen slachtoffers in een moment van herdenking. Lees hier een gebed, aangereikt door Laurens Hogenbrink.

Button ‘Thursdays in black’
De World Council of Churches heeft onlangs opnieuw de campagne ‘Thursdays in black’ gelanceerd: het is een wereldwijde oproep die zich tegen praktijken keert waarin verkrachting en geweld tegen vrouwen gelegitimeerd wordt. Met #metoo en de misbruikschandalen uit de kerk is het thema onverminderd actueel. Met het dragen van de button laat je zien dat je deze cultuur niet accepteert. Meer informatie. Neemt u contact met ons op als u interesse hebt in de button: rvk@raadvankerken.nl

Rapport ‘Modernisering Biotechnologiebeleid’ aangeboden aan moderamen
Afgelopen jaar hebben deelnemers uit tal van maatschappelijke organisaties op uitnodiging van de minister van Infrastructuur & Waterstaat deelgenomen aan een verkenning van de modernisering van het biotechnologiebeleid. Ook vanuit de Raad van Kerken was er deelname. Het resultaat van deze verkenning in onlangs aangeboden aan de besturen van deze organisaties. Lees meer

Ontmoeting en spiritualiteit op een gastvrij eiland
Zon, regen en wind, maar van heinde en ver een kleine zevenhonderd deelnemers. Het Inspiratiefestival, mede gesponsord door de Raad van Kerken, was een feest van ontmoeting en gesprek op een drietal gebieden, te weten spiritualiteit, inhoudelijke verdieping en beleving van cultuur. Hier ziet u de blog en foto’s van Hillie van de Streek.

Tafels van hoop, 18 december
Vluchtelingen voelen zich vaak eenzaam, en dat terwijl we weten dat persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie. Samen met scholen, kerken en families wil Kerk in Actie de vluchtelingen helpen zich hier thuis te voelen. Op 18 december (dag van de migrant) organiseert Kerk in Actie daarom Tafels van Hoop. Lees hier hoe u mee kunt doen met uw kerk.

Divali
De contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken brengt evenals vorig jaar een zogenaamde Divali-groet uit met de bedoeling dat kerken en parochies die werken in een omgeving waar ook veel hindoes wonen een groet kunnen overbrengen. Het Divali-feest vindt dit jaar plaats op 6 november. Meer info.

Week van gebed 2019
Ook voor de kinderen is er materiaal ontwikkeld in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid. Centraal staat het verhaal van Jozef. Het materiaal is bedoeld voor de basisscholen en kan ook gebruikt worden voor de kindernevendienst. Voor de basisscholen wordt er onderscheid gemaakt tussen activiteiten voor kinderen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, maar er zijn ook activiteiten die voor alle kinderen van de basisschool samen zijn. Er zijn verschillende werkvormen: zingen, kringgesprek, rollenspel. Downloaden kindermateriaal via de pagina van de Week van gebed: klik hier

Première film ‘A touch of Iona’
Op zondag 14 oktober werd in Dopersduin in Schoorl de film ‘A touch of Iona’ ten doop gehouden. Dirk Gudde maakte de première mee, in gezelschap van de kerkleiders van de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Iona Community in Nederland. Opmerkelijk is de vroege connectie van het Keltisch christendom met de Lage Landen. De film begint in Nederland, met het Keltisch kruis van De Bilt. Lees meer


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 11, nr. 10 (november) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.