Oorzaken van tragedie

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) heeft in een brief aan de kerken in Griekenland (orthodoxe Kerk van Griekenland en de evangelische Kerk van Griekenland) medeleven uitgesproken met de verschrikkelijke berichten die vanuit Griekenland zijn binnengekomen. De CEC reageerde op de verwoestende branden die tenminste 91 levens hebben geëist en die vele anderen hebben laten lijden, gewond, en dakloos hebben gemaakt. De tragedie staat niet op zichzelf, meent de CEC. 

De Conferentie van Europese Kerken sluit zich aan bij het verdriet zoals het door de Grieken zelf onder woorden is gebracht, nu het Griekse volk wordt geconfronteerd met de apocalyptische tragedie van dodelijke en destructieve branden op het Attische schiereiland. De pijn van deze catastrofe reikt ver – gemeenschappen zijn verloren gegaan en mensen over de hele wereld rouwen om vrienden en familie, aldus de CEC.

‘We sluiten ons aan bij standvastig gebed met mensen van geloof over de hele wereld voor alle slachtoffers – kinderen, moeders en vaders en ouderen – en voor degenen die nog steeds vermist worden en gewond raken door deze branden’. Wij vragen Gods troost voor allen die geraakt zijn door dit immense verlies, zegt de brief.

De CEC legt een verbinding tussen de ramp en het broeikaseffect over de hele wereld. ‘Door deze tragedie bevindt Griekenland zich opnieuw in het epicentrum van dreigingen voor de mensheid en de hele planeet. De branden, geëscaleerd door het broeikaseffect, zijn een bijproduct van milieuzonden en onverschilligheid voor de langetermijneffecten van door de mens veroorzaakte catastrofale klimaatverandering. Als zodanig zijn ze oproep aan de hele mensheid voor berouw en metanoia – een verandering in iemands manier van leven’.

De last van deze tragedie wordt alleen maar groter door de realiteit van de bezuinigingsmaatregelen die de Griekse samenleving worden opgelegd, analyseert de CEC, inclusief de bezuiniging op brandbestrijdings- en reddingsdiensten. De CEC doet de toezegging: ‘Terwijl getroffen gemeenschappen hun weg banen uit deze donkerste dagen, zullen de kerken in Europa solidair blijven met de Griekse kerk en haar mensen’.