Bijeenkomst perspectief

Op 19 juni 2018 organiseerden Cordaid, Justice and Peace en Kerk in Actie samen de themabijeenkomst ‘Perspectief bieden aan migranten en vluchtelingen’ in Den Haag. ‘s Middags was er een gesprek met mensen van diverse organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en migranten. ‘s Avonds gaf een viertal deskundigen, waaronder oud-minister voor ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk, hun visie tijdens een publieksbijeenkomst. Dagvoorzitter was Jan van der Kolk, die ook voorzitter is van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad. Enkele leerpunten uit deze dag:

Wees eerlijk in het beeld dat je van vluchtelingen geeft in het debat en durf op te komen voor hun menselijke waardigheid. Pas op voor beelden die worden geschetst in politiek en media wanneer het over vluchtelingen en migranten gaat. De vaak toegepaste framing bevordert de angst dat er ernstige verstoringen in onze samenleving te verwachten zouden zijn. Maar het aantal vluchtelingen dat Nederland jaarlijks opneemt is relatief klein als je het afzet tegen de wereldwijde nood.

Zorg ervoor dat mensen ook tijdens de asielprocedure actief blijven. Mensen op de vlucht raken zoveel kwijt, niet alleen hun huis, maar vaak ook hun dromen. Stimuleer daarom hun talent en haal barrières weg die toegang tot betaald werk blokkeren. Benut daarnaast de netwerken van migranten die al langer in Nederland zijn en maak beter gebruik van de stem van mensen met vluchtelingenachtergrond.

In de discussie werd ook aandacht gevraagd voor ruimhartige steun van organisaties in de landen van herkomst en de buurlanden, die de meeste mensen opvangen. Er mag best meer ruimte komen voor financiering van projecten die werken aan het voorkomen van conflicten en wederopbouw na oorlogen en rampen. En we dienen meer oog te hebben voor de grondoorzaken van migratie en vluchten en daarbij ook zeer kritisch te kijken naar de effecten van Nederlandse en Europese bemoeienis met landen van waaruit vluchtelingen komen.

Al met al veel stof tot nadenken, waarbij ook de aandacht gevraagd werd voor het belang van keuzes in de strategie om tot maatschappelijke veranderingen te komen.

Tenslotte herinnerde ‘s middags een predikant ons aan de Bijbelse opdracht om barmhartig te zijn voor vreemdelingen, omdat de Israëlieten zelf ook vreemdeling waren in Egypte. Die wederkerigheid mag ons ook vandaag nog inspireren.

Bron: Kerk in Actie.