Krieger president CEC

De Europese Kerkenconferentie (CEC) heeft maandag 4 juni ds. Christian Krieger gekozen als nieuwe president van de koepelorganisatie. Hij volgt de Anglicaanse bisschop Christopher Hill op, die vijf jaar leiding gaf aan de CEC.

Christian Krieger werd geboren in 1964 en is een hervormde voorganger uit de Elzas. Hij is sinds 2012 voorzitter van de hervormde protestantse kerk van de Elzas en Lotharingen. Krieger groeide op in het land van Hanau aan de beneden-Rijn, in een Luthers gezin. Hij studeerde theologie aan het seminarie van Hermannsburg en de protestantse theologische faculteit van Straatsburg.

Krieger schreef een afstudeerscriptie over Sint-Benedictus. Hij trad in dienst van de Lutherse kerk van de Elzas in Lorraine. In september 1995 werd hij lid van de gereformeerde kerk van Straatsburg. Hij heeft veel aandacht gegeven aan jongerenwerk en volwasseneducatie. Krieger is 13 jaar voorzitter geweest van een organisatie voor sociale integratie van vrouwen. Hij neemt deel aan de Raad van Kerken in Straatsburg en is vice-president van de Protestantse Federatie van Frankrijk en lid van de Raad van Christelijke Kerken in Frankrijk. Krieger is in 2013 lid geworden van de Governing Board van de CEC.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de CEC dat de plenaire vergadering de president heeft gekozen. Voorheen werd de voorzitter uit de leden van de Governing Board naar voren geschoven. De Denen hadden dean Anders Gadegaard van de dom in Kopenhagen als tegenkandidaat gesteld. Beide genomineerden moesten zich presenteren voor de voltallige vergadering en tijdens een tweede sessie mochten er drie jonge mensen, onder wie Gijsbert Steenbeek van de Protestantse Kerk in Nederland, vragen stellen om het soortelijk gewicht van de beide kandidaten te peilen.

De Deen presenteerde zich als een gemakkelijk spreker met veel aandacht voor communicatie. Hij benadrukte dat de CEC zich verder moet ontwikkelen tot een netwerkorganisatie. De Franse Krieger, de beoogde kandidaat van de kantoren van de CEC zelf, noemde zichzelf een goede luisteraar. Hij kwam moeilijker uit met de Engelse taal en heeft een veel bescheidener internationale staat van dienst. Toch koos de vergadering Krieger met een meerderheid van ongeveer tweederde. Daarbij speelde wellicht mee, dat de Scandinaviërs al een vice-voorzitter leveren, de orthodoxe Cleopas, en een secretaris-generaal, de eveneens orthodoxe Huttunen. Insiders wijzen er op dat Christian Krieger bij een minderheidskerk behoort, in tegenstelling tot de lutherse Gadegaard; ook dat zou een rol hebben gespeeld voor diverse stemgerechtigden om Krieger het pluche te gunnen.

Bij zijn aantreden zei Krieger, dat hij de onderlinge band wil versterken en het getuigenis in de wereld en het sociale werk van de CEC wil uitbouwen in Europa. Naast de al genoemde Cleopas is ook de Engelse Gulnar Francis-Dehoani als vice-voorzitter gekozen. De Engelsen treden weliswaar terug uit de EU op politiek gebied, maar het Verenigd Koninkrijk was bij de benoemingen in de Governing Board volop aanwezig. Alle drie overige plaatsen voor het noordwesten (waartoe ook Nederland behoort) gingen naar de eilandbewoners.

Foto’s:
1. Christian Krieger
2. Debat met links Krieger en aan de andere kant van de tafel in een ander spreekgestoelte Gadegaard