Televisie eerste Pinksterdag

Pinksteren nadert. En dat impliceert talloze oecumenische en breed-kerkelijke activiteiten. Natuurlijk vraagt de Raad van Kerken aandacht voor de viering op tweede pinksterdag, vanaf 15.00 uur. Iedereen is dan welkom in de Joriskerk in Amersfoort. De dag daarvoor op eerste Pinksterdag is het interessant om ’s ochtends (of later via ‘uitzending gemist’) nog even naar NPO 2 te kijken. Er zijn twee programma’s waar u wellicht iets van wilt zien.

Mediapartner EO vraagt aandacht voor de televisieregistratie van een kerkdienst op eerste pinksterdag, vanaf Opwekking in Biddinghuizen. Het gaat om een evangelisch getoonzette dienst. De EO wisselt de kerkdiensten op televisie af tussen de verschillende denominaties. Met Pinksteren is gekozen voor een registratie van de dienst in een grote tent op het terrein van Walibi.

Een dag later is de viering van de Raad van Kerken in het kader van 50 jaar Raad. Het is geen toeval dat zowel de evangelische viering als de oecumenische met Pinksteren plaatsvindt. Het Pinksterfeest is immers bij uitstek feest van de kerk; moment dat de Heilige Geest is uitgestort en mensen in hun verantwoordelijkheid aanspreekt, ontroert en beweegt. De Raad van Kerken drukt dat uit met het thema ‘De Geest waait’. Iris Speckmann en Herman Woorts zullen er over spreken. En er is veel muziek.

Bij Opwekking leidt Ruben Flach de dienst. Hij is directeur van Opwekking. Hij zegt in een vooraankondiging: ‘Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. In het thema van de dienst komt de Geest van God nadrukkelijk naar voren’.

De EO zendt de dienst van Opwekking uit op 20 mei om 9.30 uur, NPO 2. De EO besteedt daarna aandacht aan het jubileum van de Raad van Kerken. Ook dat wordt uitgezonden op zondag 20 mei om 10.30 uur NPO 2. Dat gebeurt in Het Vermoeden. Tijdens de opnames in Hilversum is er verder gepraat over de historie van de Raad van Kerken. De compilage daarvan biedt de EO de Raad van Kerken aan. De beelden worden tijdens de viering op tweede pinksterdag uitgezonden bij de viering in de Joriskerk in Amersfoort. Dus als u de televisieopnamen mist, krijgt u iets van de sfeer terug op tweede pinksterdag in de Joriskerk. 

Foto: Marleen Stelling van Het Vermoeden