48ste Opwekking

Het grote christelijke feest Opwekking vindt het pinksterweekend voor de 48 ste keer plaats. Het festival heeft een evangelische achtergrond. Directeur van het festival Ruben Flach heeft als secretaris van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten gewerkt, het jongste geassocieerde lid van de Raad van Kerken.

Het festival trekt al jaren tienduizenden bezoekers, en onder hen zijn vele christenen uit de Protestantse Kerk, de drie G-kerken, de Bond van Vrije Evangelie Gemeenten, het Leger des Heils. Het programma kent vierende onderdelen, lofprijzing, educatie en representatie. MissieNederland, de partner van de Raad van Kerken, is er met een missietent. Talloze deelnemers huren daar weer vierkante meters om hun organisatie te presenteren. Je kan je laten fotograferen in Arabische kledij (CAMA-zending) en je kan een bijbel-in-1-uur krijgen (Nederlands Bijbelgenootschap), altijd in ruil voor een email-adres. Want het is handig voor organisaties om emailadressen te vergaren.

Er komen bij Opwekking veel daggasten, die ‘s avonds weer naar huis gaan. Uit omliggende steden en dorpen, maar ook  uit verder weg gelegen plaatsen, zijn er talloze bezoekers die de pinksterviering op eerste pinksterdag een ander karakter willen geven en daarom voor deze gelegenheid de eigen pinksterviering niet bezoeken, maar kiezen voor de apostolaire setting van de viering bij Opwekking. Als het weer meewerkt, zit de tent vol met zo’n tienduizend bezoekers en zijn er ook duizenden mensen die buiten op een grasveld via een groot beeldscherm de viering bijwonen. De vieringen hebben eigenlijk altijd een protestants-evangelisch karakter; er is trouwens ook een avondmaalsviering, en wel in een avonddienst op zondag (een genezingsdienst). Er is veel prediking en er is vooral veel muziek. De sing-in op zondagmiddag is een echte publiekstrekker. 

Foto’s: 
Impressies van het Pinksterevenement op zaterdag, voorafgaand aan Pinksteren. Boven bezoekers, onder het grote scherm buiten waarop je vanaf een grasveld het podium kunt volgen dat in een tent live te zien is. Zaterdag was het nog frisjes.