Studiemiddag afgeladen vol

We moeten eens afleren om alles wat moslims doen aan de islam te wijten, en inzien dat moslims onderling net zo van elkaar verschillen als christenen. Dat zegt Harry Mintjes in een gesprek met Woord & Dienst.

Het blad laat Harry Mintjes aan het woord in het kader van de studiemiddag die de Raad van Kerken dinsdag 24 april organiseert. Idee onder de studiemiddag is, dat christenen en moslims in Nederland een gezamenlijke verkenning willen maken van hoe ze een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

Ze laten zich daarbij inspireren door de brief die 138 moslimgeleerden wereldwijd uitbrachten, waarin ze uitlegden dat de kern van de islam naar hun verstaan aansluit bij de visie die je in andere religies vindt, namelijk dat de geboden God lief te hebben en je naaste lief te hebben in verschillende religies kern van het denken is. De consequentie is, dat de religies elkaar niet moeten bestrijden, maar wedijveren in goede daden.

Veel moslims maken zich zorgen, zegt Mintjes in Woord en Dienst, want een deel van de christenen schijnt de overtuiging te hebben dat moslims militant zijn en dat elke redelijke moslim een wolf in schaapskeren is. Alsof een bredere kijk op de eigen godsdienst altijd óndanks de islam zou zijn en niet dankzij. Als christenen op zo’n manier op één hoop gegooid worden, accepteren we dat ook niet, weet Mintjes. Zelf heeft hij te veel moslims leren kennen die heel genuanceerd in hun geloof staan. ‘En net zoals er christelijke stromingen zijn waarmee we ons als individuele gelovigen totaal niet verbonden voelen, is dat ook onder moslims het geval’.

‘We moeten fellow travellers worden, en dat doende zullen we elkaar beter leren kennen’, aldus Mintjes in Woord en Dienst. Basis voor de studiedag is een brief van Harry Mintjes gericht aan een moslimcollega Rashit Bal en een antwoordbrief van Rashit Bal terug naar Harry Mintjes. De briefwisseling is voor de Raad van Kerken belangrijk, omdat het helpt gezamenlijke reflectie te ontwikkelen in de Nederlandse situatie. Zowel de twee brieven als de diverse reacties krijgen een plek op deze website (klik hier). Het is inmiddels niet meer mogelijk zich aan te melden voor de studiemiddag. De zaal zit tjokvol.