Share the journey

Met de lancering van het project ‘Share the Journey’ is de rooms-katholieke inspanning op het gebied van vluchtelingen weer dichter bij het protestantse beleid gekomen. Paus Franciscus gaf op 27 september 2017 het startschot voor de campagne en afgelopen week vertelde Bob van Dillen van Cordaid in de werkgroep Vluchtelingen hoe de campagne in Nederland wordt opgepakt door Cordaid.

Het gaat in de campagne om het promoten van een cultuur van ontmoeting tussen autochtone Nederlanders en migranten. Verder gaat het om lobby en advocacy ten dienste van de mensen die huis en haard hebben moeten verlaten en zich in Nederland melden. Cordaid pakt het initiatief op in Nederland, maar het aardige van een wereldkerk als de Rooms-Katholieke Kerk is, dat je bij zo’n initiatief al snel voet aan de grond hebt in zo’n 160 landen.

Kernwoorden in de campagne zijn ‘verwelkomen’, ‘beschermen’, ‘stimuleren’ en ‘integreren’. De uitwerking ligt dicht tegen de thema’s aan die in de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken steeds terugkeren. Bij beschermen denk je aan de rechten en waardigheid van migranten. Je probeert de menselijkheid te garanderen, ongeacht de status van de vluchtelingen. Bij integreren denk je aan de erkenning dat de ontmoeting een culturele verrijking kan impliceren voor nieuwe en oude Nederlanders.

Tijdens het gesprek in de werkgroep kwamen er onmiddellijk allerlei parallellen bovendrijven tussen protestantse en rooms-katholieke benadering. Bij beiden speelt de week van 17 t/m 24 juni rond internationele VN-vluchtelingendag een belangrijke rol. En ook de internationale migrantendag 18 december. Bij beiden keren werkvormen als ‘tafels van hoop’ terug, ‘expertmeetings’, ‘contacten met de overheid’. Er is ook weinig fantasie voor nodig om het thema ‘Share the Journey’ te koppelen aan het meerjarenbeleidsplan van de Wereldraad van Kerken en de Nederlandse Raad van Kerken ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’.

Informatie: journey.caritas.org

Foto: 
Bob van Dillen presenteert het project