Organiseer een walk of peace

De Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken probeert lidkerken en kerkelijk gemeenten te stimuleren om activiteiten rond die thema’s gerechtigheid en vrede te organiseren. Eén bijzonder activiteit is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie: de Walk of Peace georganiseerd in nauwe samenwerking met PAX.

In 2015 in Den Haag, in 2016 in Enschede, in 2017 maar liefst op 22 plekken in Nederland! Hopelijk worden dat er in 2018 nog meer! Belangrijk doel van de Walk of Peace is het bouwen van bruggen tussen verschillende geloofsgemeenschappen/religies in een stad, het tot stand brengen van (blijvende) verbindingen. Terwijl we samen door een stad wandelen en elkaars gebedshuizen bezoeken besteden we ook aandacht aan wat Dorothee Sölle de via negativa noemde: de pijnplekken, zoals bijvoorbeeld bij de WOP in Leeuwarden wandelend door één van de armste wijken met gestapelde maatschappelijke problematiek, de via positiva, de actie die ondernomen wordt hieraan iets te doen (vanuit het wijkcentrum en de gemeente) en de via transformativa, hoe komen we (ik) tot wezenlijke verandering?

In Hilversum stond de vraag ‘waarom vind ik vrede belangrijk en wat kan ik er zelf toe bijdragen’ centraal. Die vraag werd belicht door o.m. een welzijnswerker, een pastoor en de stadsdichter. Na de wandeling waren er muziekoptredens.

In IJmuiden was het thema ‘Ontmoeting en Diversiteit’. Er werd een groot doek beschilderd met vredesboodschappen. De vredeswandeling eindigde in de moskee met hapjes en drankjes.

Op verschillende plekken worden al weer voorbereidingen getroffen voor het houden van een Walk of Peace tijdens de Vredesweek 2018 (15 tot en met 23 september). Bijvoorbeeld in Utrecht, Rotterdam, Schiedam, Woerden en Harderwijk.
Maar het mogen er natuurlijk nog meer worden! Dus nodigen we jullie uit om ook in jullie stad een Walk of Peace te organiseren in samenspraak met de lokale vredes- en milieubeweging en andere geloofsgemeenschappen. Laat duizend bloemen bloeien!

Om het organiseren van zo’n verbindende vredeswandeling te ondersteunen hebben we een handleiding gemaakt die jullie daarbij kan helpen. Die is te vinden op www.vredesweek.nl/tips-voor-organisatie.

Namens de Taakgroep,
Kees Nieuwerth

Foto: walk of peace in Enschede met vader Samuël Dogan (archieffoto)