Zorg gemengd-gehuwden

Het Reformatiejaar 2017 heeft de visie op oecumene verandert. Het verlangen naar eenheid is opnieuw gewekt. Daarbij is het van belang dat er concrete stappen gemaakt worden die voor gewone gelovigen zichtbaar zijn. We denken daarbij in het bijzonder aan de huwelijken die bestaan uit partners met een verschillende confessionele achtergrond.

Dat schrijven de lidkerken van de Raad van Kerken in Duitsland (bij de oosterburen spreekt van ACK, Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland) na afloop van de recent gehouden voorjaarsvergadering in Mainz.

‘het is onze overtuiging dat onze samenleving een gemeenschappelijk getuigenis van de kerken nodig heeft’, schrijven de kerken in de slotverklaring, ‘waarin de tekenen van de tijd worden benoemd en de antwoorden en de perspectieven van christelijk geloof worden aangereikt’. De ACK noemt daarbij expliciet thema’s als het bewaren van het klimaat en de dialoog met andere religies.

De Duitse Raad sluit met de slottekst aan op een eerdere verklaring van de bisschoppenconferentie in Duitsland. Daarin wordt echtparen met een verschillende kerkelijke achtergrond onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid geopend om samen deel te nemen aan de eucharistie. De bisschoppen hebben daarbij een nieuwe handreiking uitgebracht waardoor de talloze gemengd-gehuwden een weg wordt geboden om samen ook een kerkelijke invulling te geven aan hun relatie.

In de verklaring van de ACK wordt teruggekeken op de viering van het Reformatiejaar 2017. De Duitse kerken hebben daaraan op verschillende wijze gezamenlijk invulling gegeven. Ze zorgen onder meer voor een liturgie voor de week van gebed om eenheid onder de christenen, die wereldwijd is gebruikt en ook in Nederland de basis is geweest voor de invulling van de week van gebed in 2017.

Foto: Foto van ACK-bijeenkomst