Paus en patriarch

Zowel paus Franciscus als patriarch Barthelomaios zullen aanwezig zijn bij het centraal comité van de Wereldraad van 15 tot 21 juni in Geneve. Het is de bedoeling dat de patriarch voorgaat in een kerkdienst op zondag 17 juni. Paus Franciscus heeft een uitnodiging aanvaard om aan het einde van de vergadercyclus de vergadering toe te spreken op 21 juni. Hij zal een dienst leiden op de 21ste juni.

Dat blijkt uit een brief die Olav Fykse Tveit heeft gestuurd naar de diverse lidkerken en raden van kerken over de bijeenkomst. Het wordt een belangrijke bijeenkomst, waar ook het thema zal worden vastgesteld voor de elfde assemblee van de Wereldraad en de plaats van samenkomst. Zoals bekend vond de tiende assemblee van de Wereldraad plaats in Busan, Zuid-Korea van 30 oktober tot 8 november 2013.

De Wereldraad zal aandacht besteden tijdens het centraal comité aan het 70-jarig bestaan van de Wereldraad. Daarvoor is ruimte op de agenda op woensdagochtend 20 juni. Het is de bedoeling dat daar later dit jaar, op 23 augustus, officieel ruimte voor is in Amsterdam, in de Nieuwe Kerk. Ds. Karin van den Broeke is de officiële afgevaardigde vanuit de Protestantse Kerk in Nederland; ze is lid van het Centraal Comité en zal vanaf de bijeenkomst in Geneve ook zitting hebben in het Uitvoerend Comité.

Tijdens het centraal comité zal er vanzelfsprekend aandacht zijn voor het werk dat in de achterliggende periode is verricht.

Foto: Paus en patriarch ontmoetten elkaar (archieffoto; in Geneve komen ze op verschillende dagen overigens)