Inspiratiedag Kerkproeverij

Ter voorbereiding op Kerkproeverij 2018 organiseert de Raad van Kerken in samenwerking met diverse partners een inspiratiedag. Kerkproeverij is een interkerkelijk project dat kerken stimuleert om een uitnodigende cultuur te vormen. Tijdens de inspiratiedag worden kerkleiders en enthousiaste leden toegerust om hier in de lokale kerk aan bij te dragen. De inspiratiedag vindt plaats op vrijdag 6 april bij de KRO-NCRV in Hilversum.

Sprekers

Sprekers tijdens deze dag zijn bisschop Gerard de Korte (Rooms-Katholieke Kerk), scriba René de Reuver (Protestantse Kerk) en prof. dr. Stefan Paas, hoogleraar. Paas is gevraagd om een verdiepende inleiding rond nieuwkomers in de kerkdienst. Is er zoiets als een theologie van de uitnodiging? Ook praktische kanten komen aan bod: hoe nodigen we uit en wie? Welke moeiten en bezwaren zijn er?

Vervolgens worden bisschop Gerard de Korte, portefeuillehouder namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor Kerk en Samenleving, en dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, geïnterviewd over een kerkelijke cultuur van uitnodigen. Zij geven hun visie vanuit de twee grootste Nederlandse kerkgenootschappen die meedoen aan Kerkproeverij.

Pastoor Arjen Bultsma, lid van de Raad van Kerken en drs. Nynke Dijkstra-Algra, toeruster van de Protestantse Kerk, openen de inspiratiedag. Ds. Klaas van der Kamp praat de mensen bij over de ervaringen van vorig jaar. En Leo Fijen van KRO/NCRV en Adveniat, gaat in gesprek met ervaringen opgedaan in een succesvolle kloostersetting rond gastvrijheid. 

Workshops

Tijdens het middagprogramma is er ruimte voor verdieping en de toepassing van de kennis door het volgen van verschillende workshops. Best practices, de rol van gebed, het belang van nazorg en de rol van effectieve communicatie in voor- en natraject komen daarbij aan bod. Er zijn diverse organisaties die meewerken aan de workshops, waaronder Alpha, IZB en Zalige Zalm. 

September

De landelijke campagne rondom Kerkproeverij heeft haar focus op het weekend van 15 en 16 september 2018. Op lokaal niveau kunnen kerken ook zelf beslissen om de Kerkproeverij op een andere datum te organiseren. Via deze website (klik hier) en via www.kerkproeverij.nl kunnen lokale kerken materialen downloaden, zich aanmelden voor de nieuwsbrief en hun kerk op een kaart laten zetten. Zo’n kaart geeft een aardig overzicht van de plaatsen waar aan Kerkproeverij wordt gewerkt. 

Kerkproeverij

Kerkproeverij werd in 2017 voor het eerst georganiseerd in Nederland en is gebaseerd op de Engelse Back to Church Sunday. Het project is een initiatief van de Raad van Kerken in samenwerking met EO, KRO-NCRV, MissieNederland, Alpha Nederland en de IZB. Het is ooit begonnen met een gesprek in de plenaire Raad van Kerken, waarbij Ruan Crew van de Anglicaanse Kerk vertelde over de positieve ervaringen in het Verenigd Koninkrijk. 

Informatie en aanmelding voor de inspiratiedag van 6 april zie www.kerkproeverij.nl

Foto’s:
1. Leo Fijen
2. Arjen Bultsma (voorgrond)
3. Nynke Dijkstra-Algra