Groot succes jubileum

Toen de voorbereidingen in Nederland werden opgestart voor de viering van het 70-jarig jubileum van de Wereldraad van Kerken kwam ook de vraag aan de orde wie er als gasten voor de viering in de Nieuwe Kerk moesten worden uitgenodigd. ‘We zouden eigenlijk paus Franciscus moeten uitnodigen’, zo klonk de suggestie. Het idee werd teruggekoppeld in verschillende geledingen binnen de Nederlandse kerken en uiteindelijk was de conclusie dat het logischer is dat de paus de Wereldraad van Kerken zelf bezoekt in het hoofdkwartier in Geneve dan in afgeleide zin eerst naar Amsterdam afreist.

Voor de Nederlandse organisatie van het jubileum in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is het dan ook geweldig nieuws dat het Vaticaan inmiddels bekend heeft gemaakt dat de paus op 21 juni naar Zwitserland afreist om de Wereldraad met een bezoek te vereren. Een unieke mijlpaal in de geschiedenis. ‘Als dit het enige resultaat is van de viering die we in Amsterdam opzetten, kan je zeggen dat de samenkomst later dit jaar nu al een groot succes is’, aldus iemand die nauw bij de organisatie betrokken is. 

Het nieuws over het bezoek staat inmiddels op diverse sites waaronder Vatican News. Het nieuws is vrijdag officieel naar buiten gebracht tijdens een persconferentie op het Vaticaan, door kardinaal Kurt Koch (hoofd van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid) en ds. Olav Fykse Tveit (algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken). De Rooms-Katholieke Kerk is niet officieel lid van de Wereldraad. Eén van de overwegingen daarbij is, dat de RKK met 1,2 miljard leden wereldwijd onevenredig groot zou zijn in vergelijking tot de andere kerken die deelnemen in de Wereldraad van Kerken, goed voor naar schatting 0,5 miljard leden.

De twee grote kerkelijke eenheden werken op diverse punten intensief samen. Ze maken samen materiaal voor de week van gebed om eenheid; en de Rooms-Katholieke Kerk doet volop mee in de werkgroep Faith and Order van de Wereldraad van Kerken waar men zich bezint op theologische vragen die direct samenhangen met de eenheid van de kerken. Er is ook een gemeenschappelijke agenda in vredesvragen, legde Olav Fykse Tveit uit.

Olav Fykse Tveit vertelde dat het pauselijk bezoek ‘een bevestiging is van 70 jaar werken en bidden voor de eenheid van de kerk, tegelijk is het een manier om verder te zoeken naar een gezamenlijk christelijk getuigenis voor gerechtigheid en vrede in de wereld’.

Het bezoek zal plaatsvinden aan het einde van de bijeenkomst van het Centraal Comité, dat ieder twee jaar wordt gehouden. De paus zal zich richten tot de leden van het Centraal Comité en met hen bidden. Er zal veel ruimte zijn voor de media om het belang van de ontmoeting te onderstrepen.

Het hoogtepunt van de viering van het zeventig jarig jubileum zal – naast het bezoek van de paus op 21 juni natuurlijk – plaatsvinden in Amsterdam op 23 augustus. De Protestantse Kerk in Nederland verzorgt daar ten dienste van de oecumene een viering waarop niet alleen wordt teruggekeken op 70 jaar Wereldraad, maar ook wordt vooruitgekeken.

Foto: 1. Paus Franciscus en ds. Olav Fykse Tveit hebben elkaar nog niet eerder ontmoet in Geneve; deze foto is in Rome genomen, waar de topman van de Wereldraad al wel enkele keren een bezoek aan de Rooms-katholieke leider heeft gebracht.
2. Tveit en Koch, gisteren in Rome voor de persbriefing over het aanstaande bezoek van de paus naar Geneve.