TV-uitzending gebedsweek

De Evangelische Omroep besteedt aandacht aan de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen met een rechtstreekse uitzending van een kerkdienst op 21 januari om 9.15 uur vanuit de Kerk van de Nazarener in Koog aan de Zaan. De uitzending is te volgen via NPO 2. De voorgangers zijn ds. Antonie en ds. Wilma Holleman van de betreffende kerkgemeenschap.

Het thema van de Week van Gebed is ontleend aan Exodus 15, het lied van Mozes en Mirjam, na de tocht door de Schelfzee. Voor Nederland is er de titel aan mee gegeven van ‘Recht door Zee’. Zoals bekend werken MissieNederland en Raad van Kerken al jaren samen bij de uitwerking van het materiaal.

Het basismateriaal voor de Week van Gebed komt dit jaar uit de Cariben. Latijns-Amerika heeft in de achttiende en negentiende eeuw indringend te maken gehad met de slavernij. De uitwerking van het gebedsmateriaal laat daar de sporen van zien. Op verzoek van enkele voorgangers is op deze website bij het onderdeel ‘Vieren’ een selectie toegevoegd van het didaktische en illustratieve materiaal dat de Raad van Kerken in 2013 naar buiten bracht, toen het precies 150 jaar geleden was dat Nederland als laatste land ter wereld de handel in slaven verbood (zie titel ‘slavernijverleden’).

Uit de bezoekers aan de website blijkt dat het materiaal veelvuldig gedownload wordt. Nieuw zijn de suggesties voor het basisonderwijs. Populair zijn de meditatie, het bloemschikken en de teksten voor de kindernevendienst en zondagsschool. Naar schatting 200.000 christenen nemen deel aan de Week van Gebed, die dit jaar in Nederland wordt gehouden van 21 tot 28 januari.