Feest van eenheid

Er is volledige kerkelijke gemeenschap tussen de kerk van Zweden (lid van de Lutherse Wereldfederatie) en de Oud-Katholieke Kerk. Die opmerkelijke stap is zaterdag 20 januari feestelijk gevierd met onder meer een eucharistieviering in de kathedraal van de Oud-Katholieke Kerk in Utrecht. Er waren talloze oecumenische gasten, onder meer van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit, 2of3bijEEN, het Leger des Heils, natuurlijk de zeer verwante Anglicaanse Kerk en namens de Raad van Kerken was de algemeen secretaris aanwezig.

De viering vond plaats met een wonderschone liturgie, waarin voluit recht werd gedaan aan de internationale samenstelling van de gasten. Engelse hymnen, Duitse liturgische interactie, een Zweedse evangelielezing en natuurlijk ook Nederlandse toonzettingen wisselden elkaar in boeiend tempo af. Aartsbisschop Antje verzorgde de overdenking. Naar aanleiding van de evangelielezing over de roeping van de discipelen Jacobus en Johannes, die de vissersboot van hun vader Zebedeüs achter zich lieten, stelde ze de vraag hoe Zebedeüs die carriereswitch thuis aan zijn vrouw zou kunnen uitleggen. De discipelen staan aan de vooravond van een nieuwe ontwikkeling, een metanoia (bekering) die ze kunnen ondergaan vanuit het perspectief van een nieuwe wereld die aanbreekt.

Aartsbisschop Joris Vercammen gaf leiding aan het tweede deel van de liturgie, waarin de eucharistie werd uitgedeeld. Voor vele bezoekers was het een ontroerend moment, waarin kerkgrenzen Godzijdank mochten wegvallen en de verbondenheid met de Heer centraal kon staan. Daarmee werd gevierd dat de dialoog van tien jaar kon worden afgesloten met de viering dat twee kerken in elkaar de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk van Jezus Christus gerealiseerd zien, en dat de continuïteit van de apostolische traditie in beiden bestaat. Dat betekent dat alle ambten en sacramenten wederzijds worden erkend en dat gelovigen in elkaars kerken de sacramenten kunnen ontvangen. Bisschoppen zullen deelnemen aan de handoplegging bij de consecratie van bisschoppen in de andere kerk. Wat de twee kerken in het bijzonder verbindt, is de combinatie van een rijk liturgisch leven met de eucharistie als het hart, het behoud van de historische apostolische successie, de openstelling van alle ambten voor vrouwen, de decennia-lange inzet voor de oecumene, het besef dat eenheid geen uniformiteit hoeft te betekenen en een open en kritische houding naar de cultuur.

Foto’s:
1. De buitenschoolse koorschool Utrecht Boy and Girl Choristers o.l.v. Hanna Rijken staat klaar in nieuw en fris tenue.
2. De feestelijke intocht, met voorop op de foto priester Bernd Wallet. 
3. Talloze oecumenische gasten uit binnen- en buitenland woonden de bijeenkomst bij; links Henk Stenvers van de doopsgezinde sociëteit.