Afscheid Jan Glazemaker

Toen in de namiddag Wietse van der Velde het bericht voorafgaand aan de feestelijke eucharistieviering bekendmaakte, kon je aan de reactie in de kerk merken, dat de meeste oud-katholieken daar al geïnformeerd waren. Zo sterk leefde men mee met de geliefde aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker. Het bericht dat hij zaterdagochtend was overleden hadden ze al vernomen. Teus Glazemaker is 86 jaar geworden.

‘Een bijzondere dag, dat hij nu net vandaag is overleden’, reageerde één van de gasten. ‘Juist op de dag dat zijn oud-katholieke kerk zo’n feestelijke viering meemaakt, een nieuwe opening in de oecumene; en zeker geen onbelangrijke. De kerk van Zweden en de oud-katholieken kennen voortaan eucharistische gastvrijheid, ze kunnen meedoen bij elkaars bisschopswijdingen. Misschien tegelijk wel een aansluitend moment: een nieuwe opening en tegelijk afsluiting’.

Antonius Jan Glazemaker is geboren in 1931 en komt uit een voluit oud-katholiek gezin. Hij groeide op in Hilversum en maakte daar als 17-jarige jongen de oprichting van de Wereldraad van Kerken mee. Op 1 juli 1956 werd Glazemaker door de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, Andreas Rinkel (zijn wapenschild prijkt boven de ingang van het kantoor van de Raad van Kerken) in Hilversum tot priester gewijd. In 1982 werd hij aartsbisschop van Utrecht als opvolger van Marinus Kok. Hij diende in zijn leven niet alleen de eigen kerk, maar was onder meer ook lid van het moderamen van de Raad van Kerken.

Teus Glazemaker is aartsbisschop geweest van 1982 tot 2000. Het was een periode waarin zich de nodige veranderingen voltrokken. Onder zijn leiding werden in 1999 vrouwen toegelaten tot de priesterwijding en hij heeft ook de eerste feitelijke vrouwelijke priesterwijding voltrokken. In de herderlijke brief ‘Ambt in de branding’ verantwoorden de bisschoppen zich over de genomen stap. Hij was ook betrokken bij de liturgievernieuwing in zijn kerk. In 1990 verscheen het Gezangboek en in 1992 het Kerkboek.

Tijdens de eucharistieviering werd aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker genoemd in de voorbeden, die Jutta Eilander – van Maaren uitsprak.