Stadswandeling Den Bosch

Mensen die niet alleen iets willen horen van de moderne devotie, maar ook iets willen zien, kunnen maandag 18 december meelopen met de eerste moderne devotie wandeling in Den Bosch. Dat heeft de Katholieke Vereniging voor Oecumene meegedeeld. Mink de Vries, kenner van de laat-Middeleeuwse vernieuwingsbeweging, zal de wandelaars begeleiden langs meer dan twintig locaties in de binnenstad, die te maken hebben met Geert Grote, Erasmus en Jeroen Bosch.

Wandellustigen kunnen zich om 13.00 uur verzamelen voor het Sint Janscentrum aan de Papenhulst 4. De tocht duurt een uur. Daarna kunnen mensen de presentatie bijwonen van het onderzoek dat Mink de Vries heeft uitgevoerd in 173 plaatsen, waar de beweging een rol heeft gespeeld. De Vries heeft daarvoor al heel wat plaatsen in Nederland bezocht en rondt zijn verkenning nu af in de Brabantse hoofdstad.

De Moderne Devotie was een geestelijke beweging binnen de Katholieke Kerk die opkwam aan het einde van de 14e eeuw. De beweging van geestelijken en leken stond voor een vernieuwing van het gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging van kerk en samenleving. De grondlegger van de beweging was Geert Grote (1340-1384). Dankzij het werk ‘De navolging van Christus’ van Thomas a Kempis (1380-1472) heeft de beweging het geestelijk leven in Europa sterk beïnvloed.

Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, zal in Den Bosch na Mink de Vries het woord voeren en een inleiding houden over de betekenis van de Moderne Devotie voor de hedendaagse oecumene. Het gaat daarbij niet alleen om het verlangen naar vernieuwing, waardoor de moderne devotie zich liet leiden; ook andere elementen komen aan bod, onder meer de open houding naar de samenleving, de scholing en de innerlijke spiritualiteit.
Hieronder het programma van het bezinnende deel.

Inloop vanaf 14.30 u.

• Welkom door Geert van Dartel (KVO)
• Presentatie door Mink de Vries (Actuele Moderne Devotie Beweging) van zijn driejarige reis langs 173 plaatsen in Nederland, verbonden met de Moderne Devotie.
• Inleiding door ds. Klaas van der Kamp, secretaris Raad van Kerken Nederland.
• Reactie van diverse Moderne Devotie deskundigen.
• Reactie van vertegenwoordiger van de overheid
• Reacties en vragen vanuit de zaal.
Stelling: “De Reformatie is een nawee van de Moderne Devotie“

Mensen die willen meedoen op 18 december 2017, 15.00 (inloop 14.30 uur) – 17.00 uur kunnen zich opgeven vóór 11 december: secretariaat@oecumene.nl of 073-7370026. De bijeenkomst vindt plaats in het Sint Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch. De organisatie is in handen van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Actuele Moderne Devotie Beweging Nederland.