Maria bij protestanten

Maria is trending. Het Leger des Heils levert daarvan dit jaar met kerst een tastbaar bewijs. Het ondogmatische kerkgenootschap brengt een Strijdkreet uit, een magazine, waarop de persoon van Maria met kind prominent op de cover staat. Het is een devote verbeelding die in een meer katholieke of orthodoxe context niet zou misstaan.

De cover is bewust gekozen. Charissa van Bodegom – van Waarde is op de foto gezet met haar baby. Charissa, zo legt de Strijdkreet in het binnenwerk uit, heeft jarenlang een kinderwens gehad. Maar een ziekenhuisfobie hield haar tegen. Ze kwam de fobie uiteindelijk te boven en is in oktober bevallen van haar kindje, Benthe Yris.

Charissa legt uit dat ze het als cadeautje beleefd nu op de cover van de Strijdkreet te staan. ‘Als ‘Maria van vandaag’ kan ik mijn moederlijke zorg en onvoorwaardelijke liefde aan mijn kindje laten zien. Het markeert een onvergetelijke gebeurtenis en zo kunnen heel veel mensen daar getuige van zijn’.

De uitgave komt op een moment dat de plenaire Raad van Kerken op 13 december juist heeft gesproken over de groeiende populariteit van de moeder van Jezus. De antipathie van protestantse zijde neemt af. Een zekere nieuwsgierigheid komt daarvoor in de plaats. Het is voor de Raad nog een hele puzzel om die openheid zo benoemen, dat het stimulerend werkt voor de oecumene. Vanuit de beraadgroep was er een voorstel om aan te sluiten bij de meer dogmatische discussie die onder meer in de dialoog oud-katholiek / rooms-katholiek een plek heeft. Binnen de Raad klonk er een pleidooi om aan te sluiten bij de spiritualiteit en devotie van gelovigen.

Uiteindelijk besloot men aan te sluiten bij het rapport ‘Maria, genade en hoop in Christus’, dat ruim tien jaar geleden door de Anglicaanse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk in gezamenlijkheid naar buiten is gebracht. Daarbij kan men de bijbelse en vroegkerkelijke sporen oppakken om te verkennen waarop de verschillende tradities elkaar heden ten dage weten te vinden.

Foto’s:
Afbeeldingen van Maria in de nieuwe Strijdkreet, respectievelijk van de cover en uit het binnenwerk. In het binnenwerkt geeft Charissa van Bodegem – van Waarde, door het Leger des Heils herdoopt tot ‘onze Maria’ – uitleg over haar situatie. ‘Ook zij heeft een overgetelijk verhaal over de geboorte van haar eerste kindje’, schrijft de redactie. Wie het wil weten, moet de Strijdkreet zien te bemachtigen. Het gaat om de kersteditie 2017, waarin ook Anne Nijenhuis van het Leger uit Emmeloord, vertelt over zijn eerste kerstbeleving en Frouckje van der Wal ingaat op haar eerste kerstfeest zonder haar man Mart, van wie ze in het achterliggende jaar afscheid heeft moeten nemen toen hij aan een hersentumor overleed. Voor Frouckje ook een hele weg in verbondenheid met God; eerst in ergernis, later in groeiend besef ‘dat ik via Christus aan Mart ben verbonden’.