Theologie van de uitnodiging

Hoe kom je je ‘schroom’ te boven om je buren mee te vragen naar de kerk? Volgens Michael Harvey (bedenker ‘Back to Church Sunday’) hoort het uitnodigen een levenshouding van christenen te zijn. Velen zijn deze schroom te boven gekomen door hun kerkdeuren open te stellen tijdens de Kerkproeverij 2017. Tijd voor een bezinning hoe de Kerkproeverij in 2018 wederom een succes kan worden.

Afgelopen woensdag had het kernteam Kerkproeverij een overleg met partners die hebben deelgenomen aan de Kerkproeverij 2017 en geïnteresseerden die wellicht in 2018 willen meedoen. Doelstelling van het overleg was een verkenning van hoe er samen een bredere coalitie gevormd kan worden. Dit jaar hebben naar schatting 900-1000 kerken meegedaan.

De ervaringen van de deelnemende kerken zijn uitermate positief. Uit de enquête die door de Evangelische Omroep, de Raad van Kerken, MissieNederland en andere partners naderhand is afgenomen, blijkt dat 43 procent als rapportcijfer een 8 geeft om hun waardering voor de Kerkproeverij uit te drukken. Ruim de helft van de deelnemende gemeenten en parochies zijn mensen gaan uitnodigen. Dit komt neer op 25.000 tot 30.000 uitnodigingen waarvan uiteindelijk 35 procent, zo’n 8.500 tot 10.000 mensen, daadwerkelijk naar de kerkdiensten zijn gekomen.

Ondanks dat ruim 94 procent van de deelnemende kerken graag weer meedoet als er een nieuwe editie van de Kerkproeverij wordt georganiseerd, kijkt het kernteam kritisch hoe er verbeteringen kunnen worden bewerkstelligd. Punten van aandacht zijn onder andere de wijze waarop diepgang bereikt kan worden, en hoe gemeente- en parochieleden toegerust kunnen worden om anderen uit te nodigen. Tevens zal het kernteam zich buigen over de vraag hoe de oecumenische samenwerking tussen de verschillende kerken met betrekking tot de Kerkproeverij meer zichtbaar kan worden.

Foto: Rechts Wim Altink (voorzitter kerngroep Kerkproeverij) en links Nienke Algra-Dijkstra (Protestantse Kerk in Nederland)