Joden bezorgd

Er zijn in Nederland concrete maatregelen nodig tegen uitingen van Jodenhaat en het is ook gewenst dat de overheid zich daarover uitspreekt. Het Overlegorgaan van joden, christenen en moslims ondersteunt deze oproep die de Joodse gemeenschap naar minister-president Mark Rutte verstuurt.

Aanleiding voor de joodse gemeenschap om op deze wijze naar buiten te treden is de herdenking op donderdag 9 november in de Portugese Synagoge in Amsterdam van de Kristallnacht. De Kristallnacht vond plaats in 1938 en was destijds een voorbode van de Sjoa, de vernietiging van vele joden en andere mensen in de gaskamers. De Kristallnacht (letterlijk ‘de nacht van het gebroken glas’) was door nazi’s georganiseerd en tegen de joodse bevolking in Duitsland gericht. In heel Duitsland werden joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1400 synagogen in brand gestoken, 7500 winkels en bedrijven van joden vernield, joodse huizen en begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Talloze joden werden bedreigd en vermoord.

‘Anno 2017 ervaren de Joodse gemeenschappen in Nederland, dat uitingen van haat jegens Joden steeds normaler gevonden worden’, aldus de joodse gemeenschap in een schrijven aan de minister-president. De landelijke dialoogcommissie van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom heeft daarom een oproep geschreven aan minister-president Mark Rutte, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en de burgemeesters. Ze vragen hen om zich uit te spreken tegen deze uitingen van Jodenhaat en ze vragen om concrete maatregelen.

Het OJCM deelt de zorg dat de ontwikkelingen in Nederland zich op deze manier hebben ontwikkeld, zodat de dialoogcommissie zich genoodzaakt voelt om tot een dergelijke oproep te komen. ‘Daarom ondersteunt OJCM deze oproep en verzoekt de overheid de concrete maatregelen waar om gevraagd wordt daadwerkelijk uit te voeren’, aldus een reactie van OJCM, waarin ook de Raad van Kerken participeert.