Doorwerking moderne devotie

Daar waar een Duitse hervormer als Maarten Luther, een Franse hervormer als Johannes Calvijn en een Zwitserse hervormer als Zwingli buiten de gezamenlijke Rooms-Katholieke Kerk kwamen te staan, daar bleven Nederlandse hervormers als Desiderius Erasmus en Thomas a Kempis hun inzet voor vernieuwing uitoefenen binnen de gezamenlijke kerk.

Alleen al om die reden is het interessant om een organisatie als de Moderne Devotie nader tegen het licht te houden. En dat gebeurt op maandag 18 december in Den Bosch. Mink de Vries, voorzitter van de provinciale Raad van Kerken in Overijssel, is al jaren trekker van een revival van de Moderne Devotie. Hij bracht eerder een laagdrempelige editie van de Navolging van Thomas a Kempis, één van de klassiekers uit het repertoire van beweging die op de Agnietenberg in Zwolle nog steeds een herinneringsmonument heeft. Mink de Vries heeft inmiddels een groot onderzoek afgerond waarbij hij 173 plaatsen in beeld heeft gebracht die zich hebben opengesteld voor de beweging. Hij heeft diverse bisdommen aangedaan en komt nu met de afronding van het geheel in het bisdom Den Bosch.

De Moderne Devotie was een geestelijke beweging binnen de Katholieke Kerk die opkwam aan het einde van de 14e eeuw. De beweging van geestelijken en leken stond voor een vernieuwing van het gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging van kerk en samenleving. De grondlegger van de beweging was Geert Grote (1340-1384). Dankzij het werk ‘De navolging van Christus’ van Thomas a Kempis (1380-1472) heeft de beweging het geestelijk leven in Europa sterk beïnvloed.

Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, zal in Den Bosch na Mink de Vries het woord voeren en een inleiding houden over de betekenis van de Moderne Devotie voor de hedendaagse oecumene. Het gaat daarbij niet alleen om het verlangen naar vernieuwing, waardoor de moderne devotie zich liet leiden; ook andere elementen komen aan bod, onder meer de open houding naar de samenleving, de scholing en de innerlijke spiritualiteit.

Tijdens de presentatie is er gelegenheid voor vragen, gesprek en debat.

Hieronder het programma

Inloop vanaf 14.30 u.

• Welkom door Geert van Dartel (KVO)
• Presentatie door Mink de Vries (Actuele Moderne Devotie Beweging) van zijn driejarige reis langs 173 plaatsen in Nederland, verbonden met de Moderne Devotie.
• Inleiding door ds. Klaas van der Kamp, secretaris Raad van Kerken Nederland.
• Reactie van diverse Moderne Devotie deskundigen.
• Reactie van vertegenwoordiger van de overheid
• Reacties en vragen vanuit de zaal.

Stelling: “De Reformatie is een nawee van de Moderne Devotie“

Mensen die willen meedoen op 18 december 2017, 15.00 (inloop 14.30 uur) – 17.00 uur kunnen zich opgeven vóór 11 december: secretariaat@oecumene.nl of 073-7370026. De bijeenkomst vindt plaats in het Sint Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch. De organisatie is in handen van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Actuele Moderne Devotie Beweging Nederland.

Foto’s: 
Tijdens de IJsselbiënnale waren er diverse kunstwerken te zien langs de rivier de IJssel. Daaronder was ook het kunstwerk ‘Observatorium Moderne Devotie’. Daarin laten Geert van de Camp, André Dekker, Lieven Poutsma en Ruben Reutelingsperger zien hoe zij in deze tijd de moderne devotie geactualiseerd zien: het gaat om een tuin van beton. Er is een afgesloten deel, warin je wordt uitgenodigd naar binnen te kijken; een venster op de rivier geeft de blik naar buiten. En onder het kunstwerk kan het water rondstromen op het moment dat de uiterwaarden onderstromen en ‘de kloostertuin zonder klooster’ veilig boven het water uit blijft steken.