Contouren kerkennacht 2019

Het openstellen van je kerkdeuren om je op je best te presenteren aan een breed publiek. Zo proberen kerken tijdens Kerkennacht mensen (weer) in contact te brengen met de kerk. Tijdens de eerste verkenning van Kerkennacht 2019 zijn bij de Raad van Kerken Nederland tips en ideeën besproken voor een vervolg van de Kerkennacht die dit jaar heeft plaatsgevonden. Als datum voor een volgende editie is gekozen voor het weekend van 21 tot 23 juni 2019.

Vijftien jaar geleden is Bert Kuipers gestart met de Kerkennacht in Rotterdam. Dit tweejaarlijkse evenement wordt inmiddels in vele steden gehouden. Tijdens Kerkennacht worden vele activiteiten in de kerken aangeboden zoals rondleidingen en optredens. In Utrecht hielden ze afgelopen jaar het ‘Groots Utrechts Kerkdictee’, geschreven door auteur Manon Uphoff, en de ‘Preek van de Leek’, door cabaretière Lenette van Dongen. Bij de Raad van Kerken Nederland houdt de Landelijke Stuurgroep Kerkennacht overleg over de mogelijkheden tot ondersteuning van de kerken die in 2019 Kerkennacht willen organiseren.

Op dinsdag 28 november vond een eerste verkenning plaats van Kerkennacht 2019. Hierbij werd tevens teruggekeken op de Kerkennacht van 2017 aan de hand van een enquêteonderzoek. In het weekend van 23-25 juni 2017 deden 34 plaatsen deden mee met totaal zo’n 128 kerkgebouwen waarbij verschillende denominaties samenwerkten. Er waren circa 20.000 bezoekers. Belangrijke uitkomsten van het onderzoek is de wens om kerkennacht te blijven koppelen aan de kortste nacht van het jaar en het werken met een pakkend thema.

De stuurgroep zoekt naar inspirerende ideeën waarmee ze de plaatselijke organisatoren kunnen ondersteunen en hoe ze de Kerkennacht verder kunnen ontwikkelen. Te denken valt aan het betrekken van jongeren tussen de 18 en 38 jaar bij de organisatie. Daarbij – zo was de suggestie – zou nog meer dan tot nu toe kunnen worden samengewerkt met andere verbanden in de samenleving; voor ontspanning kan met sportvereniging worden samengewerkt, voor muziek met een koor, voor pastoraat met werknemers van een Riagg of pastoraat van de eigen kerk. Bert Altena, voorzitter van de Kerkennacht 2019, licht hierbij toe dat de stuurgroep suggesties aandraagt maar dat plaatselijk de kerken hun eigen keuzes mogen maken. ‘Doe vooral waar je goed in bent!’, werd als tip meegegeven. En ook: ‘Zorg dat je als kerk eruit springt en interessant bent voor bezoekers door de uitstraling van je gebouw, je spetterende activiteiten en vooral je gastvrijheid’.

De bezoekers van de eerste verkenning hebben ook de vraag aan de orde gehad of de datum zou moeten veranderen. Uiteindelijk waren er diverse mensen die het belang van de kortste nacht onder woorden brachten. Het betreft een periode waarin het licht en de temperatuur uitnodigen tot een planning. De datum in juni heeft ook theologische betekenis, omdat het wereldwijd wordt gezien als de dag waarop Johannes de Doper is geboren, precies een half jaar voor de geboorte van zijn neef Jezus Christus. Algemeen werd het belang van een overkoepelend thema onderstreept. De mogelijkheid kwam aan de orde om daarbij een soort provincie-estafette te koppelen aan het evenement. Eén van de bezoekers stelde voor om daarbij nog eens te kijken of de persoon van Johannes de Doper zich zou kunnen lenen voor een uitvergroting.

Het is de bedoeling dat een kerngroep de suggesties nu verder gaat uitwerken. Over een jaar zou er dan weer een bredere vergadering kunnen zijn.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Kerkennacht 2019? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via (?) Op de pagina’ Kerkennacht na 2017’ (bron: http://www.raadvankerken.nl/?b=3875) zullen wij verslag doen van de ontwikkelingen rondom Kerkennacht 2019. Indien u vragen of suggesties heeft omtrent Kerkennacht, dan kunt u contact met de stuurgroep opnemen via: rvk@raadvankerken.nl o.v.v. ‘kerkennacht’

Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=WCz0qc8Guns waarin Ds. Bert Altena, voorzitter van de kerngroep Kerkennacht 2019, vertelt over de starbijeenkomst en de plannen die er zijn voor het event van 21 tot 23 juni 2019.

Foto: de groep verkenners van de kerkennacht 2019