Nachtopvang sterk gegroeid

Het is onvoorstelbaar, maar nog steeds groeit het aantal mensen dat voor de nachtopvang afhankelijk is van het Leger des Heils. In het jaarverslag over 2016 meldt het Leger dat het aantal overnachtingen opnieuw is gestegen met negen procent. Het gaat in totaal voor Nederland om bijna twee miljoen overnachtingen; om precies te zijn: 1.889.780 overnachtingen. In 80 procent van de gevallen is er sprake van opvang van daklozen, thuislozen en zwerfjongeren.

Het Leger des Heils brengt ieder jaar een keurig overzicht van alle werkzaamheden. En daarin zijn ook statistieken opgenomen. Dat is prettig. Want daardoor kan je het verslag lezen als een soort barometer van hoe het met de samenleving is gesteld. Niet alleen als kerk maar ook als sociale organisatie heeft het Leger een enorme impact. Met de verschijning van het jaarverslag is deze bijdrage van het Leger over 2016 nu ook cijfermatig onderbouwd.

In 2016 zijn 104.432 mensen voor het eerst of opnieuw in aanraking gekomen met activiteiten van het Leger des Heils. Ook daarin is een toename vast te stellen; want in 2015 ging het nog om 89.130 mensen. De meeste mensen kregen steun van de welzijns- en gezondheidszorg, maar ook een substantieel deel (17.263) werd begeleid vanuit jeugdbescherming en reclassering.

Buurtgericht werk om sociale uitsluiting en eenzaamheid tegen te gaan, is een belangrijk speerpunt van het Leger. In 2016 namen wekelijks 12.469 personen deel aan activiteiten in de eigen buurt. Een jaar eerder waren dat er wekelijks 7712. Er kwamen wekelijks 22.285 mensen in de tweedehands kledingwinkels van de korpsen en ReShare. In 2015 waren dat er 10.237. Impliciet draagt het Leger des Heils met Reshare bij aan een beter milieu. Want de inzameling van 27 miljoen kilo kleding (26,5 miljoen kilo in 2015) voorkomt dat het textiel vroegtijdig moet worden afgebroken.

In totaal zijn in 2016 6.565.207 maaltijden verstrekt. In 2015 waren dat er 6.077.496.

Het is opmerkelijk dat de maatschappelijke activiteiten zo sterk blijven groeien, terwijl het kerkgenootschap min of meer stabiel van grootte is.

Foto’s:
1. Het werk van ‘ReShare’ is wereldwijd vertakt, hier een foto van een shop in het buitenland.
2. Foto uit het jaarverslag van 2016 van het Nederlandse Leger des Heils.