Leiding als vrije tijd

‘Veel mensen werken tot ongeveer hun 65ste. Maar van een voorganger in de kerk kan je dat niet zeggen. Die heeft alleen maar vrije tijd’. Met die wat speelse benadering begon kolonel Theo Wolderink vrijdag 9 juni de op-retraite-stelling van majoor Arie van Dijk. Arie zelf had het citaat eerder aangehaald uit het werk van Kaj Munk. De Deense dominee bedoelde natuurlijk niet dat een voorganger het leven al zonnebadend invult. Hij wilde er mee zeggen dat de voorganger een heel eigen inbreng heeft in het leven van mensen. Of hij pastoraat aanreikt, of verkondiging; zijn werk krijgt altijd invulling vanuit de door de eeuwigheid bevrijde tijd. Zo laat zich de uitdrukking verklaren, dat een voorganger alleen maar vrije tijd kent.

Arie van Dijk houdt van dat soort creatieve woordspelletjes. De opmerkingen roepen een glimlach op bij mensen en daarmee relativering. In diverse toonsoorten werd dat ook bij zijn in-retraite-stelling onder woorden gebracht. Commissionar Hans van Vliet verrichtte de eigenlijke terugtreding door Arie een certificaat te overhandigen. Hij sprak daarbij over het gemeenschappelijke verleden van hen beiden onder de rook van Rotterdam, waarbij hij in de historische analen van Pernis was gedoken en daar zelfs nog een zekere Andries Booth had getroffen. En even kwam de stoute gedachte boven dat er sprak zou kunnen zijn van de roemruchte oprichter van het Leger in Engeland, William Booth. Majoor Richard de Vree sprak vanuit het kerkgenootschap en refereerde aan de veelzijdigheid van Arie, hij noemde hem iemand die niet alleen goed spreekt, maar ook goed luistert.

Arie van Dijk zei zelf erg genoten te hebben van de afwisseling tussen korpswerk en landelijk werk. Daarbij was voor hem ook steeds het geheel van de Kerk in beeld, van kerkbalans tot RCOB en van plaatselijke Raad van Kerken tot projectgroep Vieren van de landelijke Raad. Het oecumenische werk was hem op het lijf geschreven. Bij dat landelijke werk kwam met regelmaat na soms lange discussies de vraag van de Legerofficier terug, die misschien wel als een keurmerk van het Leger des Heils kan worden genoemd: ‘Dit zijn goede gedachten en wat gaan we er nu in de plaatselijke praktijk mee doen?’

Foto’s:
1. Arie laat een broodtrommel zien van Bob de Bouwer, die hij ooit kreeg bij zijn afscheid in Utrecht.
2. Commissionar Hans van Vliet betrekt Riet van Dijk bij de feestelijkheden.