Zorgen veroordeling Ahok

De veroordeling tot twee jaar cel van de gouverneur van Jakarta, Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) wegens ‘belediging van de Islam’ heeft in brede kring zorgen opgeroepen. De gouverneur, die christen is, had gezegd dat de Koran niet verbiedt dat moslims op niet-moslims stemmen. Op de sociale media werd de zaak nadrukkelijk onder de aandacht van de Raad van Kerken gebracht.

Voorzitter Fred van Iersel van de beraadgroep Samenlevingsvragen: ‘De veroordeling van gouverneur Ahok is ernstig, omdat hiermee wetgeving wordt misbruikt om vrijheid van meningsuiting in te perken. Het is begrijpelijk dat over deze veroordeling veel zorgen zijn, zeker ook onder de christenen die zich verbonden voelen met de christenen in Indonesië. De Raad van Kerken staat pal achter de grondrechten zoals die in internationale verdragen zijn vastgelegd (en die Indonesië overigens ook heeft ondertekend). Daarbij hoort ook de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst, dat wil zeggen, van alle godsdiensten.’

Amnesty Nederland volgt de mensenrechtensituatie in Indonesië, en constateert dat religieuze minderheden (waaronder christenen, bepaalde stromingen in de islam, atheïsten) te maken hebben met intimidatie en onderdrukking. Amnesty voert een schrijfactie voor de vrijlating van Ahok. Op de website van Amnesty Nederland is hierover meer te lezen. klik hier

Een bericht over deze zaak, van Kerk in Actie-medewerker Kees de Jong, is te lezen op de website van de PKN: klik hier

Van Iersel: ‘Graag roep ik mensen op de actie van Amnesty te steunen. Ik ga ervan uit dat ook de Nederlandse regering, met de internationale gemeenschap, zal aandringen op vrijlating van Ahok en het beschermen van de grondrechten in Indonesië. In de lidkerken zal de situatie in Indonesië ook zeker in de gebeden aan de orde komen.’