Conferentie Europese internet

Kerken hebben altijd een rol gespeeld in het publieke debat. Het is voor de hand liggend om die aanwezigheid in het internettijdperk voort te zetten en te verdiepen. Vanuit die motivatie bestaat er enige jaren een ECIC (European Christian Internet Conference). Leden van de groep zijn in de periode van 25 tot 28 april bij elkaar geweest in Warsaw.

Met name de Poolse kerken hebben zich tijdens de conferentie gepresenteerd en laten zien hoe ze aanwezig zijn op internet. Er waren ook meer algemene inleidingen, zoals die van prof. Wojciech Cellary over ‘Christenen in de virtuele realiteit’ en dr. Anna Miotk over ‘Verkondig aan iedereen en overal en met alle mogelijkheden’.

De ECIC wordt voorgezeten door Miklós Geyer van de Evangelische Lutherse Kerk in Beieren. IN het bestuur zijn ook mensen uit het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zwitserland. De bijeenkomst in Warsaw was de 22ste ontmoeting; de derde ontmoeting enkele jaren geleden vond plaats in Driebergen.