Ruiken aan eenheid

De Christelijke Gereformeerde Kerken bestaan dit jaar 125 jaar. Ze vieren dat onder meer tijdens een landelijke kerkendag, die plaatsvindt op 26 mei op het voormalige eiland Urk. Het thema van de bijeenkomst is: ‘Breng ons samen’ en de ondertitel luidt ‘125 jaar CGK: terugblikken en vooruitzien’.

Zoals bekend voert de Raad van Kerken gesprekken met de drie zogenaamde G-kerken (Christelijk-Gereformeerd, Gereformeerd vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerd) over mogelijkheden de onderlinge samenwerking te intensiveren. De Christelijke Gereformeerden zelf spannen zich in om de eenheid in eigen kring en daarbuiten te dienen.

Zo is er bij de kerkendag een predikantenforum over het onderwerp: ‘Op elkaars kansel: hoe is dat?’ Binnen de CGK vindt er regelmatig kanselruil plaats met predikanten uit een ander kerkverband. De vraag komt aan de orde, hoe dat voor de betrokken predikanten is. Er zijn vier predikanten van buiten de CGK uitgenodigd die af en toe voorgaan in de CGK. Hoe ervaren zij de diensten? Hoe kijken zij aan tegen nauwere samenwerking tussen verschillende kerkverbanden? Is het verantwoord dat er zoveel verschillende kerkverbanden naast elkaar blijven bestaan? En hoe zien zij de rol van de CGK tegen de grotere achtergrond van het Koninkrijk Gods?

De predikanten zijn afkomstig uit: de Protestantse Kerk in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Nederlands-Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.