Pelgrimage: De omweg

In het kader van de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede maakte Rob den Boer een vijftal (serie) oliepasteltekeningen, getiteld: ‘De omweg’. De serie hangt nu in de refter aan de Kon. Wilhelminalaan 5. Te zien voor al degenen die er vergaderen, en als er niet wordt vergaderd ook voor anderen toegankelijk.

Rob: ‘De omweg als route naar inzicht; zo gaan wij als pelgrims op weg naar een leven vanuit de Genade Gods, in Jezus Christus. Zelfs als je met het Christelijk geloof bent opgegroeid, is het een lange weg om de kracht van dit grote geschenk van God ten volle te begrijpen en te waarderen. Geloof vergt  opbouw, thuis en op school, maar ook binnen de kerkelijke gemeente en door zelf in de Bijbel te lezen. Je hebt anderen hierbij nodig, in wie je een beeld van Christus kunt herkennen.

Een ander voorbeeld van een omweg in de Bijbel is die van het volk Israël, dat door God werd weggeleid uit Egypte. Liefst veertig jaar trokken zij door woestijn, op weg naar het beloofde land, de facto een voetreis van ongeveer anderhalve week. Voorafgaand hieraan sloeg de HEER de Egyptenaren met vreselijke plagen, zodat ook de Israëlieten ontzag kregen voor God’s almacht.

Gods nabijheid is onvoorwaardelijk. Hij wil gekend worden en klopt voortdurend op de deur van ons hart. Soms laat Hij zich ook echt ‘zien’, als we in moeilijke momenten Zijn tegenwoordigheid daadwerkelijk ervaren; al komt het besef hiervan meestal pas achteraf. Zo laat ook Jezus, de Zoon, zich kennen, die met ons mee op weg gaat en onze last in het leven wil helpen dragen. Dan kunnen wij anderen hierover vertellen, net als de Emmaüsgangers, die meteen terugkeerden naar hun broeders in Jeruzalem om van de wederopstanding van Christus te getuigen.’

Inspiratie voor het werk vond Rob den Boer o.a. bij ds. Jos Douma (Ger. Kerk vrijgemaakt, Zwolle). Hij zegt in een van zijn preken het volgende (citaat): ‘De weg via Emmaüs was een omweg. Maar het leert ons wel dit: dat het ontvangen van Christus als de Levende niets vanzelfsprekends is. Er is tijd voor nodig om de ontdekking van je leven te doen: Christus is de Levende en ik mag leven in gemeenschap met deze Christus.’ (http://www.josdouma.nl/index.html?/christuscentraal/luk24.html)

Over het werk

 
 
 
 
 

Tekening 1: De Emmaüsgangers hebben de stad met het lege graf van Jezus achter zich gelaten, op weg naar hun dorp. Onderweg ontmoeten zij een vreemdeling die met hen meeloopt. Zij herkennen Jezus niet, die hen uitleg geeft over het Genade-offer dat Hij zojuist heeft volbracht.

Tekening 2: In huis bij de Emmaüsgangers breekt Jezus het brood en zij herkennen hem. Nu begrijpen de Emmaüsgangers waarom onderweg hun harten al brandden, toen Hij hen de Schriften uitlegde. Dit is de wederopgestane HEER !

Tekening 3: De Emmaüsgangers waren als het ware ‘geblinddoekt’, zodat zij Jezus niet herkenden. Het breken van het brood door Zijn handen deed hen pas beseffen met wie zij onderweg waren.

Tekening 4: Jezus’ zegenende handen over het brood, het breken markeert het moment dat de Emmaüsgangers Hem herkennen en besef krijgen van het wonder van de Genade Gods.

Tekening 5: Het lege graf van Jezus is het vertrekpunt voor onze pelgrimage naar het Genadebrood Gods, de wederopstanding van Jezus, die het Lichaam des Heren is en door ons gekend wil worden. Zijn kostbaar bloed werd vergoten, zodat wij met Hem op weg kunnen gaan naar de verlossing door God’s Genade.

Over de kunstenaar
Na zijn studie Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht bouwde Rob den Boer (Utrecht, 1968) een veelzijdig oeuvre op als beeldend kunstenaar. Hij maakte vele series etsen en houtskooltekeningen, later ook oliepasteltekeningen in kleur. Rob den Boer is belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Meer informatie: www.robdenboer.nl.

Foto’s van boven naar beneden: tekening 2, tekening 5 in de refter op de schouw, tekeningen 1 t/m 5 als illustratie bij de tekst.