Steun Koptische Kerk

Vanuit diverse kerken zijn er steunbetuigingen verstuurd naar de Koptisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland. De Kopten zijn aangesloten bij onder meer de Raad van Kerken in Nederland en de Raad van Kerken in Amsterdam. Hieronder de teksten die vanuit deze twee koepelorganisaties zijn gestuurd. Daarbij roept de voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland de kerken op om de zorgen van de Koptische Kerk onderdeel van de voorbeden te laten zijn.

Goede God,

Nu wij deze dagen stil staan bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, willen wij ook het lijden van de Koptische gemeenschap in Egypte voor uw aangezicht brengen. Op Palmzondag hebben twee afschuwelijke aanslagen in kerken in Egypte vele slachtoffers geëist. Wij bidden voor de slachtoffers en de vele treurenden. Voor de hele Koptische gemeenschap, dat het Paasfeest troost en kracht mag brengen. Wij bidden om een einde aan het fundamentalistische geweld en om vrede tussen religies, in Egypte en overal op de wereld.

De brief van de Raad van Kerken in Nederland: 

Aan de Koptisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland

Zeer gewaardeerde bisschop, beste vader Arseny,

Hiermee wil ik u en de Koptische christenen in Nederland verzekeren van het diepe medeleven van de Raad van Kerken bij de recente aanslagen op Koptische christenen in Egypte. Het afschuwelijke nieuws van de gewelddaden tegen uw gemeenschap heeft ons diep getroffen.

Al langere tijd wordt uw gemeenschap bedreigd, en daadwerkelijk getrofffen door fundamentalistisch geweld. Op meerdere plaatsen hebben christenen in Egypte hun kerken en hun woonplaatsen moeten ontvluchten.

Op de dag van Palm- of Passiezondag, zijn ook vele christenen in Nederland in hun kerken geweest. Er is zeker in vele kerken gebeden voor de Koptische kerk. In de plenaire vergadering van de Raad van Kerken, komende woensdag in de Goede Week zullen wij opnieuw biddend stilstaan bij het geweld. Wij bidden de Heer van het Leven om troost voor de nabestaanden van de slachtoffers en om kracht en sterkte voor de Koptische gemeenschap. Wij bidden om een einde aan het geweld tegen Koptische christenen. Dat voor hen de vrede van Pasen mag aanbreken.

U veel sterkte toewensend,
namens de Raad van Kerken,

Dirk Gudde, voorzitter.

En de tekst van de Amsterdamse Raad van Kerken:

Zeer eerwaarde Vader Arseny en beste Irini,

Het feest van Palmzondag werd gisteren ruw verstoord door twee gewelddadige aanslagen op Koptische kerken in Egypte. Met afschuw en woede hebben wij daar kennis van genomen.

Hoeveel te meer zal dit gelden voor uw gemeenschap in uw verbondenheid met uw broeders en zusters daar.

Op deze wijze willen wij ons medeleven betuigen met uw gemeenschap daar en hier. Wij beseffen dat de Kopten in Egypte al eerder met geweld geconfronteerd zijn en dat de dreiging van nieuwe gewelddaden helaas blijft bestaan.

Wij hopen dat de Egyptische regering haar verantwoordelijk zal nemen passende veiligheidsmaatregelen te nemen, die de vrijheid van geloven hoog houdt waar bepaalde organisaties zoals IS deze niet respecteren.

Wij hopen dat u deze week in het gedenken van de weg van lijden die Jezus Christus een teken van Gods verbondenheid met wie lijden mag ervaren en dat het feest van Pasen u en uw gemeenschap mag bemoedigen in het vertrouwen dat Gods liefde sterker is dan de dood.

Wij vertrouwen dat in vele kerken deze dagen voor uw broeders en zusters in Egypte en voor u gebeden zal worden.

Met vriendelijke groet,
namens de Raad van Kerken Amsterdam,
ds Henk Meulink, voorzitter

Foto: Archieffoto van een werkbezoek van het moderamen aan de Koptische Kerk in Amsterdam