Meer vrije dagen

Wie zich de weg wil laten wijzen in de wirwar van politieke partijen kan diverse kieswijzers raadplegen. Teun-Jan Tabak, journalistiek ambassadeur van de Raad van Kerken, helpt de KRO-NCRV bij het inrichten van zo’n kieswijzer. Wie wil kan de stemwijzer invullen. Teun-Jan Tabak vroeg ook de algemeen secretaris van de Raad van Kerken om de A-tjes, B-tjes, C-tjes en D-tjes langs te gaan. Een verslag daarvan staat op de website van de KRO-NCRV en is hieronder overgenomen.

Secretaris Raad van Kerken wil meer vrije dagen

Nee, zijn keuze voor een politieke partij staat vast, maar toch verbaast het Klaas van der Kamp keer op keer hoe verschillend de uitkomsten zijn van de kies- en stemwijzers die hij invult.

“Het lijkt wel of er twee identiteiten zijn waaruit je werkt. De werkelijkheid van de bestuurder, de manager, de pragmaticus, zo moet het zijn, en aan der andere kant de droom van de profeet, waarbij je kiest voor oplossingen en aanpak van problemen die je graag zou willen. Het zou heerlijk zijn om je door de dromen te laten leiden, de vraag is hoeveel pragmatisme laat je in je doen en denken toe.”

Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, is zich er terdege van bewust wat er bij verkiezingen op het spel staat. We laten hem de Levensbeschouwelijke Kieswijzer van KRO-NCRV doen.

Stervenshulp

Bij de vraag over stervenhulp bij een voltooid leven, kiest Van der Kamp voor ‘Nee, dit doet geen recht aan de complexiteit van het leven’. “Ik wil tot het einde van het leven mee oplopen. Het ideaal is het leven proberen te verrijken. In een ziekenhuis heb ik meegemaakt dat artsen zich afvroegen of ze moesten accepteren dat een leven afgelopen was, of dat ze het hart moesten laten doorkloppen. Ik snapte wel dat het leven afgerond was, maar wil dat niet actief zoeken. Voor mij is het lijden een onderdeel van het leven.”

Euthanasie

De vragen over euthanasie bij dementerenden en over de plicht ja of nee voor artsen om patiënten die euthanasie willen desnoods door te verwijzen leveren bij Van der Kamp een pleidooi op om dergelijke zaken niet in wetgeving vast te leggen. “Als je met wetgeving ja zou zeggen tegen euthanasie bij dementerenden met een laatste wilsbeschikking, dan gaat die wetgeving de norm bepalen.’ Van der Kamp wil geen wetgeving die het einde van het leven in regeltjes gaat vastleggen. ‘Het moet een uitzondering blijven als mensen uit het leven stappen. Ik zal dat respecteren, maar dat moeten we niet met wetgeving faciliteren. Daarvoor heeft het leven net iets te veel geheimen.” Uitstekende palliatieve zorg noemt Van der Kamp cruciaal en van euthanasie bij zieke kinderen wil hij niets weten, dus ‘Nee, het leven is een Godsgeschenk, daar moet je vanaf blijven’.

Embryo’s

Bij de vraag over het kweken van embryo’s kiest Van der Kamp voor ‘nee’. “Je kunt met de wetenschap afspraken maken, maar men zoekt altijd de randen op”, dan maar een duidelijk nee. Maar embryoselectie dan om een ernstige erfelijke ziekte te voorkomen? Een moeilijke vraag, verzucht Van der Kamp. Hij neemt tijd om na te denken. Uiteindelijk wordt het A, Ja ouders moet die keuze kunnen maken. “Ondanks twijfel of het kan.”

Abortuspil

Huisartsen gaan wat Van der Kamp betreft geen abortuspillen voorschrijven, “die kant moeten we niet op”, zo motiveert hij.

Nieuwe feestdag

Over het ruilen van nationale (christelijke) feestdagen toont de algemeen secretaris van de Raad van Kerken zich huiverig. “Ik ben achterdochtig, we zien hoe de zondag als het gaat om vrij-zijn al misbruikt wordt. Ik kies voor E, een nieuwe nationale feestdag voor iedereen, maar die moet niet in mindering op de bestaande dagen komen.” Van der Kamp stelt nadrukkelijk: “Alle christelijke feestdagen moeten blijven en daarnaast moeten we ruimte nemen voor een moslim-dag en een joodse-dag. Anders krijg je wat er met de zondag is gebeurd. De bezittende groep pakt onder dankzegging twee christelijke feestdagen af en geeft er een halve verzoendag voor terug.”

Onderwijs

Religieuze uitingen moeten niet geweerd worden. “Die uitingen van spiritualiteit horen erbij, ze zijn deel van ons bestaan, ze zijn verrijkend. Ik kies uit volle overtuiging voor B, godsdienst en levensovertuiging horen niet alleen thuis in de privésfeer.” Voor het christelijke en dus islamitisch onderwijs geldt wat betreft Van der Kamp een zelfde redenering. “De overheid is er ook om ons leven te faciliteren. Dat onderwijs is een volwaardige invulling van het burgerschap waar spiritualiteit een onderdeel van is.”

Defensie

De vraag over meer geld voor defensie ja of nee laat iets zien van de dromer en de pragmaticus die Van der Kamp in zich bergt. “Ik snap dat we afspraken met de NATO moeten nakomen, dus meer geld”, merkt hij op. Maar hij ervaart niet dat de wereld onveiliger wordt, en wil vooral niet mee gaan in de wapenwedloop, hij kiest voor C, ‘Nee’. Voor het genetisch sleutelen aan dieren wil hij de deur niet open zetten en ‘ja natuurlijk’ moeten de winkels met Kerst, Pasen en Pinksteren gesloten zijn.

Progressiever

“Ach, ach”, klinkt het als de uitslag van de levensbeschouwelijke kieswijzer op het scherm verschijnt. “Ik denk dat ik de medisch-ethische vragen wat argwanend heb ingevuld. Als ik te veel idealiseer bij mijn politieke keuzes, denk ik dat de politiek ermee aan de haal gaat, vandaar mij terughoudendheid. Ik denk dat ik wel wat progressiever ben.”

tekst: Teun-Jan Tabak