Collecte via contactloze pin

Kerken die willen oefenen met het contactloos betalen, kunnen bij het bureau van de Raad van Kerken apparatuur te leen vragen. Er is slechts één voorwaarde aan de huur verbonden, namelijk dat de betrokken gemeente de techniek inzet voor een collecte die (deels) ten goede komt aan het werk van de landelijke Raad van Kerken.

De opmars van het digitale betalen is onstuitbaar. De eerste experimenten in kerken met contactloos betalen zijn uitgezet. En waar mensen bij het passeren van het zakje toch vaak nog kleingeld bij elkaar grissen, is het bij het hanteren van de smartfoon veel gemakkelijker om enkele getallen voor de komma te plaatsen. Je duwt de mobiele telefoon langs een sensor en het geld piept over.

In de Goudse St. Jan loopt al enige tijd een proef met dit digitale betalen. En de ervaringen zijn van dien aard dat men tot een verlenging heeft besloten bericht het blad Kerkbeheer.

De Raad van Kerken hoopt met het aanbod plaatselijke raden, gemeenten en parochies te motiveren de collecte voor de landelijke raad op de agenda te zetten. Waar het aanbod voor de nieuwe betaalwijze wordt gebruikt, kan het mes naar twee kanten snijden, zo is de gedachte: de gemeente oefent zich een keer in deze vorm van betaling en de landelijke Raad is impliciet op het rooster van de kerk verschenen.

In de praktijk zal het zo werken, dat het bureau van de landelijke Raad de apparatuur op de zaterdag in de parochie of gemeente laat bezorgen. Men moet zich daar oriënteren op de manier waarop men de techniek inzet. Een deel van de mensen is gewend contactloos te betalen en zal simpelweg de eigen telefoon langs het apparaat schuiven. Anderen zullen kiezen voor de betaalkaart, zoals ze dat gewend zijn in een winkel. Zij hebben meer tijd nodig. Dus wellicht zal men de uitleg op een beamer plaatsen en het apparaat door de rijen laten gaan. Een andere methode, die van het betalen in de hal, kan worden toegepast als men gewend is aan een koffiemoment. In ieder geval moet men er rekening mee houden dat mensen enige uitleg nodig hebben en ook meer tijd nodig hebben om de actie goed door te voeren.

De maatschappelijke ontwikkeling, zo is de verwachting, gaat zich eenduidig voortzetten. Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afgelopen december was 23,5 procent van alle pinbetalingen contactloos. Bij twee derde van alle betaalautomaten in Nederland kun je inmiddels contactloos betalen. Ruim 19 miljoen betaalpassen en smartphones zijn daarvoor geschikt.

De diaconale organen van bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland zijn in 2015 een experiment gestart om het contactloze betalen te onderzoeken. In de hal van het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk staat een pinterminal, bij wijze van proef.

Nu gebruiken gemeenten daarvoor de collectezak, maar er is steeds minder kleingeld in omloop. Er zijn ook gemeenten die werken met collectemunten of collectebonnen, vanwege de giftenaftrek. Contactloos betalen via een pinterminal is een nieuwe, kansrijke optie.

De actie van de Raad van Kerken waarbij gemeenten en parochies wordt gevraagd om plaatselijk een extra collecte te houden voor de landelijke Raad van Kerken vindt bijna in alle plaatsen op de klassieke manier plaats: met een zakje waarmee men rondgaat of na afloop bij de deur staat. Soms is er een schaal in plaats van de zak. En er zijn ook veel privé-donateurs die zelf thuis een bedrag overmaken via hun smartphone of laptop. Het bureau van de Raad verwacht dan ook geen stormloop op de mobiele pinautomaat. Men vermoedt dat enkele gemeenten en parochies de uitdaging aangaan en dat de feedback van deze gemeenten kan helpen om de technische en praktische toepassingen te verbeteren. De kosten van de huur, die het bureau voor haar rekening neemt, zullen wellicht opwegen tegen de extra inkomsten die digitaal betalen in de praktijk opleveren, zo is de gedachte.

Kerken en parochies die willen overleggen, kunnen contact opnemen met het bureau van de Raad van Kerken, tel. 033 – 46 33 844.